"to be annoyed" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be annoyed" suomeksi

EN

to be annoyed {verbi}

volume_up
to be annoyed
to be annoyed (myös: to be embarrassed)

Esimerkkejä "to be annoyed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishShe will no doubt be annoyed with me if she has to stay here until one in the morning.
Hän on varmasti vihainen minulle, jos hänen on oltava täällä vielä klo 1 yöllä.
EnglishI am slightly annoyed that women, specifically, have been given the shortest programme.
Olen hieman harmissani siitä, että juuri naisten ohjelma on kaikkein lyhin.
English(FR) Madam President, Commissioner, when I arrived here I was extremely annoyed.
(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kokouksen alkaessa olin erittäin tyytymätön.
English(BG) Mr President, Commissioner, Mr Posselt's statement has annoyed me.
(BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, jäsen Posseltin lausunto ärsytti minua.
EnglishI stopped doing so because I was so damned annoyed at the inconvenience at Paris airport.
En tee niin enää, koska kyllästyin Pariisin lentokentän vaivalloisuuteen.
EnglishThey are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
He ovat suutuksissaan, koska he eivät itse enää kestä tilannetta.
EnglishSomeone annoyed me, and I asked him rather sharply to be quiet.
Joku häiritsi minua, ja vaadin häntä melkoisen tarmokkaasti vaikenemaan.
EnglishCommissioner, Mr President, I have to say that I am rather annoyed.
Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, minun on sanottava, että olen jokseenkin vihainen.
EnglishWe are very annoyed that this vote must take place in May.
Olemme hyvin pahoillamme siitä, että äänestys ajoittuu toukokuuhun.
EnglishI am annoyed that Parliament has made its contribution too late.
Minua kiusaa se, että parlamentti on toiminut liian myöhään.
EnglishWho has not been annoyed by an unsolicited call from an insurance sales person at an inconvenient moment?
Kukapa meistä ei olisi harmitellut, kun vakuutusedustaja soittaa pyytämättä sopimattomaan aikaan?
English(GA) I am most annoyed that interpreting is not available!
(-GA) Minua suututtaa, että tulkkausta ei ole saatavilla!
EnglishMr President, President-in-Office of the Council, I am not sure whether my ironic remark annoyed you.
Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, en ole varma, ärsyttikö ironinen huomautukseni teitä.
EnglishAs far as the Economic Recovery Plan is concerned, I must say that I am really annoyed with the Commission.
Talouden elvytyssuunnitelman osalta minun on todettava, että olen todella harmistunut komissiolle.
EnglishThe citizens are not annoyed with the Italian Government.
Kansalaiset eivät ole suutuksissaan Italian hallitukselle.
EnglishThey almost treated you with suspicion rather than welcoming you, which annoyed many people.
Viranomaiset kohtelivat ihmisiä pikemmin epäilevästi kuin toivottaen heidät tervetulleeksi, mikä ärsytti monia ihmisiä.
EnglishMany of the citizens of Europe were annoyed about this.
Monet Euroopan kansalaiset olivat tästä harmissaan.
EnglishIf I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook, if she comes in I get annoyed.
Jos minä laitan ruokaa, ovi on kiinni, lapset ulkona, puhelin irti seinästä, jos hän tulee keittiöön, minä hermostun.
EnglishHence we are already very annoyed that it is taking the European Commission so long to revise the Toys Directive.
Siksi olemme ärtyneitä siitä, että komissiolta kesti niin kauan käynnistää lopultakin leludirektiivin tarkistus.
EnglishAt the time I was annoyed about this but I find it positive that it is now being proposed to label these foods too.
Pidin sitä silloin harmillisena, mutta pidän hyvänä sitä, että nyt ehdotetaan myös näiden tuotteiden merkitsemistä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be annoyed" suomeksi

to get annoyed verbi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish