"to be alleviated" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be alleviated" suomeksi

volume_up
to be alleviated {intransitiiviverbi}
EN

to be alleviated {intransitiiviverbi}

volume_up
to be alleviated (myös: to sweeten)

Esimerkkejä "to be alleviated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe social consequences of restructuring must therefore be alleviated.
Rakenneuudistusten yhteiskunnallisia vaikutuksia onkin lievennettävä.
EnglishExport refunds for the dairy sector were further alleviated recently.
Maitoalan vientitukien saamista helpotettiin entisestään hiljattain.
EnglishHow does the Commissioner believe that this delay can be alleviated?
Miten neuvotteluja voitaisiin komission jäsenen mielestä vauhdittaa?
EnglishThey have alleviated the pressure on the interbank markets.
Ne ovat lievittäneet pankkien välisten markkinoiden painetta.
EnglishAlmost 30% of cancers can be avoided and their consequences alleviated through early detection and treatment.
Melkein 30 prosenttia syövistä voidaan välttää ja niiden seurauksia lievittää varhaisen toteamisen ja hoidon avulla.
EnglishA feeling that the EU "imposes its agenda" exists among the southern partners and needs to be alleviated.
Eteläisten kumppanien keskuudessa vallitsee tunne siitä, että EU "tuputtaa ohjelmaansa", joten tätä tunnetta on lievennettävä.
EnglishThe unfortunate consequences of these amendments are not alleviated by Amendment No 147, however good its intentions.
Tarkistus 147 ei lievennä näiden tarkistuksien valitettavia seurauksia, vaikka sen tarkoitusperät olisivatkin hyvät.
EnglishIn the face of the weight of the third pillar, fear must be alleviated and business interests excluded.
Kolmannen pilarin suuren merkityksen vuoksi meidän on lievennettävä näitä pelkoja ja suljettava yritysten edut järjestelmän ulkopuolelle.
EnglishThis has alleviated the difficult times.
EnglishThis tendency may have been alleviated somewhat, but it remains the case that far too much of the funds we have cannot be made use of.
Tämä ongelma on jo lieventynyt, mutta liian suuri osa käytettävissämme olevista varoista jää vieläkin käyttämättä.
EnglishNatural disasters such as the tsunami cannot be alleviated by making drastic cuts in areas of political significance.
Tsunamin kaltaisten luonnonkatastrofien seurauksia ei voida lieventää tekemällä jyrkkiä leikkauksia poliittisesti merkittävillä aloilla.
EnglishLet us not confuse the Russia of today with an emerging country whose financial difficulties can be alleviated with traditional financial aid.
Älkäämme sekoittako nykypäivän Venäjää kehitysmaahan, jonka taloudellisia vaikeuksia tuettaisiin perinteisellä rahoitusavulla.
EnglishI also believe that we must seek strategies for compensating for climate change and determining the extent to which it can be alleviated.
Olen myös sitä mieltä, että meidän on etsittävä strategioita, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja määrittää mahdollisuuksia sen lievittämiseksi.
EnglishHowever, the Council would like to state that it is satisfied that the Commission has already begun talks on how the consequences of the earthquake can be alleviated.
Neuvosto toteaa kuitenkin tyytyväisenä komission jo ryhtyneen neuvottelemaan siitä, kuinka maanjäristyksen seurauksia voitaisiin lievittää.
EnglishAfter all, they are the experts who have a good understanding of the ideas about how the most pressing needs in poverty and women could be alleviated.
Juuri he nimittäin ovat niitä asiantuntijoita, joilla on paras käsitys siitä, kuinka köyhyyteen ja naisiin liittyviin kiireellisimpiin tarpeisiin voidaan vastata.
EnglishThis means that our non-governmental financial aid, which has indeed hitherto alleviated a certain amount of poverty, is no longer possible.
Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksesta riippumaton taloudellinen tukemme, jonka avulla on toistaiseksi todellakin lievitetty köyhyyttä jonkin verran, ei ole enää mahdollista.
EnglishWe need this because there is a question, not just about the right of companies, but also about the right of patients to have their suffering from genetic diseases alleviated.
Me tarvitsemme tätä, sillä kyse ei ole pelkästään yritysten oikeuksista, vaan myös potilaiden oikeuksista saada helpotusta geneettisiin sairauksiin.
EnglishThese concerns will not be alleviated by the project of a barrier-free transatlantic market, which is on the agenda of the next European Union-United States summit.
Näitä huolenaiheita ei hälvennetä rajattomia transatlanttisia markkinoita koskevalla hankkeella, joka on seuraavan EU:n ja Yhdysvaltain välisen huippukokouksen asialistalla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be alleviated" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish