"to be after" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be after" suomeksi

EN

to be after {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be after"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPerhaps we should also mention that after that the Ioannina compromise was made.
Ehkä on myös syytä todeta, että sen jälkeen on tehty myös Ioanninan kompromissi.
EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
He tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
EnglishStreets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Tämän kuuluisan tiedenaisen mukaan on nimetty katuja, sairaaloita ja yliopisto.
EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishThe problem is that, right now, we do not trust you after what happened in July.
Ongelmana on se, että juuri nyt emme luota teihin heinäkuun tapahtumien vuoksi.
EnglishAnd within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.
Muutaman kuukauden kuluttua merisiilien kuolemasta merilevät alkoivat lisääntyä.
EnglishAfter that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.
Kun olet kopioinut raidat, niistä tulee tietokoneen digitaalisia mediatiedostoja.
EnglishAfter several hours of conciliation, the negotiators managed to reach agreement.
Neuvottelijat pääsivät sopimukseen useita tunteja kestäneen sovittelun jälkeen.
EnglishAfter that discussion we will be able to give Parliament a more detailed report.
Tuon keskustelun jälkeen voimme antaa parlamentille tarkemman raportin asiasta.
EnglishAfter the success of the European Council, there are now two crucial stages ahead.
Eurooppa-neuvoston menestyksen jälkeen edessä on nyt kaksi ratkaisevaa vaihetta.
EnglishAfter 11 September, the political geography of the world has changed radically.
Maailman poliittinen kartta muuttui perusteellisesti syyskuun 11. päivän jälkeen.
EnglishOur nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.
Kansakuntamme ja kotimaamme on meille Jumalan ja perheen jälkeen kaikkein pyhintä.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
Loppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
EnglishWe need to do more to put our own house in order, as well as look after Syria’s.
Meidän on puhdistettava oma pöytämme paremmin ja huolehdittava myös Syyriasta.
EnglishAfter a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
Pohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Kun olet tuonut varmenteen, salattujen tiedostojen avaamisen pitäisi onnistua.
EnglishThat is what we want today and that is what we want after the elections in June.
Se on meidän tahtomme tänään ja se on meidän tahtomme kesäkuun vaalien jälkeenkin.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Tukien äkillinen poistaminen vuoden 2013 jälkeen olisi tuhoisaa näille alueille.
EnglishThis is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
Kyseessä on Naton toiseksi korkein prosenttiosuus Amerikan Yhdysvaltojen jälkeen.
EnglishGermany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.
Saksa teki tämän suuntaisen päätöksen välittömästi Japanin katastrofin jälkeen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be after" suomeksi

after prepositio
after konjunktio
to go after verbi
to name after verbi
to take after verbi
to come after verbi