"to be able" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be able" suomeksi

EN

to be able {verbi}

volume_up
At the same time, it is important to be able to turn the viewpoint around.
Samalla on tärkeää kyetä vaihtamaan tarkastelukulmaa.
If we are to be able to live together, we must understand each other better.
Jos aiomme kyetä elämään yhdessä, meidän on ymmärrettävä toisiamme paremmin.
What is more, it is crucial, as you have said, to be able to respond promptly.
Kuten sanoitte, lisäksi on ratkaisevan tärkeää kyetä reagoimaan nopeasti.
to be able (myös: can, to be able to)
You might be able to fix the problem by performing a repair installation of Windows XP.
Saatat pystyä korjaamaan ongelman tekemällä Windows XP:n korjausasennuksen.
Firstly, pension systems must be able combat poverty in an efficient way.
Ensiksi eläkejärjestelmillä pitää pystyä torjumaan köyhyyttä tehokkaasti.
They must be able to work proactively and provide for crisis management.
Sopimusosapuolten pitää pystyä toimimaan proaktiivisesti ja sallia kriisinhallinta.

Esimerkkejä "to be able"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
EnglishUnless you learn to compete in Europe, you will not be able to compete globally.
Ellette opi kilpailemaan Euroopassa, ette pysty kilpailemaan maailmanlaajuisesti.
EnglishWe shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
Näin voimme tehokkaasti tarkastella tätä planeettaamme kohdistuvaa suurta uhkaa.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Tarkistukset, joihin komissio voi varauksetta suostua, ovat tarkistukset 2 ja 11.
EnglishI am sure my colleagues will be able to support this report in the vote tomorrow.
Olen varma, että kollegani voivat tukea tätä mietintöä huomisessa äänestyksessä.
EnglishWe hope that we might be able to work out satisfactory action plans by next year.
Toivomme saavamme aikaan tyydyttävät toimintasuunnitelmat ensi vuoteen mennessä.
EnglishWe must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Syihin on puututtava erittäin perusteellisesti, jotta voisimme pelastaa metsämme.
EnglishIf your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
Jos tietokoneessa ei ole valmiina TV-korttia, saatat pystyä lisäämään sellaisen.
EnglishBut we need to see whether its new government is able to fulfil its commitments.
Meidän on kuitenkin nähtävä, pystyykö uusi hallitus noudattamaan sitoumuksiaan.
EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
Ne saatetaan teidän saatavillenne, ja voitte tarkastella niitä milloin tahansa.
EnglishThen we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
Silloin voimme sen päättyessä sanoa, että saavutitte ensisijaiset tavoitteenne.
EnglishAfter that discussion we will be able to give Parliament a more detailed report.
Tuon keskustelun jälkeen voimme antaa parlamentille tarkemman raportin asiasta.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Kuluttajat tarvitsevat täsmällistä tietoa pystyäkseen puolustamaan oikeuksiaan.
EnglishBeing able to achieve more cases like this is why we have to adopt this report.
Meidän on hyväksyttävä tämä mietintö, jotta tällaisia tapauksia saataisiin lisää.
EnglishI am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Olen varma, että pystymme tässäkin asiassa saavuttamaan kunnollisen kompromissin.
EnglishHence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
Näin yritykset voivat valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan lähestymistavan.
EnglishUnfortunately, we have not been able to influence events in a very positive way.
Emme valitettavasti ole pystyneet vaikuttamaan tapahtumiin kovinkaan myönteisesti.
EnglishHave we been able to separate civil nuclear energy from military nuclear energy?
Olemmeko voineet erottaa toisistaan siviiliydinvoiman ja sotilaallisen ydinvoiman?
EnglishMany of our patients are alone, their families are no longer able to visit them.
Monet potilaistamme ovat yksin, koska perheet eivät enää voi käydä heidän luonaan.
EnglishI regret that we do not feel able to vote in favour of accession at this time.
Olen pahoillani, etten katso voivani äänestää tällä kertaa liittymisen puolesta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be able" suomeksi

able adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish