"BC" - Suomenkielinen käännös

EN

"BC" suomeksi

volume_up
BC [lyhenne]
FI
EN

BC [lyhenne]

volume_up
It contains documents dating as far back as 300 bc.
Se sisältää asiakirjoja, jotka ovat niinkin vanhoja kuin vuodelta 300 eKr.
9:58 And they told me this story all about this guy named Lehi, who lived in Jerusalem in 600 BC.
9:58 Ja he kertoivat minulle tarinan miehestä nimeltä Lehi, joka eli Jerusalemissa 600 eKr.
Greece started them in 776 B.C., when we all know what the framework of organised life was in Europe.
Kreikka järjesti ensimmäiset olympialaiset vuonna 776 eKr. Kaikki tiedämme, mikä oli silloinen maailmanjärjestys Euroopassa.

Esimerkkejä "BC"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is contrary to SwedenBC;s policy of non-alignment and is not acceptable.
Tämä sotii Ruotsin liittoutumattomuutta vastaan, eikä sitä voida hyväksyä.
EnglishI do not think', you said, BC;that I shall stand for election again.
Sanoitte silloin, että ette harkinnut asettua uudestaan ehdolle puhemieheksi.
EnglishNow, apparently in Jerusalem in 600 BC, everyone was completely bad and evil.
Ilmeisesti tuohon aikaan Jerusalemissa kaikki olivat perinpohjin pahoja.
EnglishWhen I came to our Group, Mr President, you said BC;I am a free man.
Arvoisa puhemies, kun aloitin urani parlamenttiryhmässämme, sanoitte: olen vapaa mies.
EnglishWe cannot allow taxpayersBC; money to end up in the pockets of criminals.
Emme saa antaa veronmaksajien rahojen päätyä rikollisten taskuihin.
EnglishThe report is in accordance with the thrust of the CommissionBC;s report.
Mietinnössä ollaan samoilla linjoilla komission ehdotuksen kanssa.
EnglishThe peoples of the European Union and Algeria are, if you like, BC;condemned' to work together.
Euroopan unionin ja Algerian kansat on yksinkertaisesti määrätty yhteistyöhön.
EnglishWe see no reason to reinforce the CommissionBC;s role in this context.
Emme näe mitään syytä vahvistaa komission roolia tässä asiassa.
EnglishThe motto of the Irish presidency was not just BC;safe streets' but also BC;sound money'.
Irlannin puheenjohtajakauden motto ei ollut vai safe streets vaan myös sound money .
EnglishThis position must not be regarded as a rejection of the rapporteurBC;s work.
Kannanottoa ei pidä nähdä esittelijän työn paheksumisena.
EnglishParliamentBC;s proposal of a European public prosecutor is of interest in this connection.
Tässä yhteydessä parlamentin ehdotus eurooppalaisesta valitusviranomaisesta on kiinnostava.
English9:58 And they told me this story all about this guy named Lehi, who lived in Jerusalem in 600 BC.
9:58 Ja he kertoivat minulle tarinan miehestä nimeltä Lehi, joka eli Jerusalemissa 600 eKr.
EnglishToday we shall be discussing ParliamentBC;s views on this matter.
Tänään käsittelemme parlamentin näkökantoja tähän asiaan.
EnglishAt the same time, cooperation is to be developed with respect for the individualsBC; integrity.
Samalla yhteistyötä kehitetään kunnioittaen yksilön integriteettiä.
EnglishIt contains documents dating as far back as 300 bc.
Se sisältää asiakirjoja, jotka ovat niinkin vanhoja kuin vuodelta 300 eKr.
EnglishIn the light of such dictates, SwedenBC;s decision to remain outside EMU seems increasingly wise.
Tällaisten pakkomääräysten myötä Ruotsin päätös jättäytyä EMUn ulkopuolelle näyttää yhä viisaammalta.
EnglishThe groupBC;s mandate was to draw up a plan of action.
Ryhmälle annettiin tehtäväksi työstää toimintasuunnitelma.
EnglishThis position is based on a matter of principle and must not be regarded as a rejection of the rapporteurBC;s work.
Kannanotto on periaatteellinen ja sitä ei pidä nähdä esittelijän työn paheksumisena.
EnglishI have even rejected some of the CouncilBC;s conclusions.
Olen myöskin hylännyt joitain neuvoston kannanottoja.
EnglishThis position must not be regarded as a rejection of the rapporteurBC;s work, but is based on a matter of principle.
Kannanotto on periaatteellinen ja sitä ei pidä nähdä esittelijän työn paheksumisena.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "BC":

BC