EN

bay {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
bay (myös: cove, gulf, slaughter, sound)
The most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Maltan viehättävin lahti tuhoutui, kun sinne rakennettiin voimala.
Hudson Bay, 40 years ago, it is cold and foggy. The Andrea Doria is approaching New York.
Hudsonin lahti 40 vuotta sitten, ilma oli kylmä ja sumuinen; Andrea Doria lähestyi New Yorkia.
Five years later, come back, and that same bay is now gorgeous. It's beautiful.
Viisi vuotta myöhemmin sama lahti on upea. Kaikkialla eläviä koralleja, kaloja, kristallinkirkas vesi.
bay (myös: niche, recess, deepen)
2. Kasvitiede

Esimerkkejä "bay"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow, the chemicals industry has been at its tricks again, keeping the citizens at bay.
Nyt kemianteollisuus on ollut jälleen pahanteossa ja pitää kansalaisia ahtaalla.
EnglishYet everyone is turning a blind eye to what is happening in Guantanamo Bay.
Kukaan ei kuitenkaan ole huomaavinaankaan Guantanamon tukikohdan tapahtumia.
EnglishMadam President, Commissioner, what has been going on in Guantanamo Bay?
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, mitä Guantanamossa on tapahtunut?
EnglishIn Guantanamo Bay, the United States has fallen victim to the same confusion.
Guantánamo Bayssa Yhdysvalloille on sattunut vastaavanlainen sekaannus.
EnglishDublin Bay was mentioned as a partially classified important bird area.
Dublininlahti mainittiin osittain tärkeäksi lintualueeksi luokiteltavaksi alueeksi.
EnglishMr President, what are we to do with the former inmates of Guantánamo Bay?
(EN) Arvoisa puhemies, mitä meidän on määrä tehdä Guantánamo Bayn entisille vangeille?
EnglishThe most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Maltan viehättävin lahti tuhoutui, kun sinne rakennettiin voimala.
EnglishThe proposed sewage plant at Galway Bay last year was a typical example.
Viime vuonna ehdotettu jätevedenpuhdistuslaitos Galway Bayssä on tyypillinen esimerkki.
EnglishNow, they helped to keep the Soviet Union at bay and guaranteed the freedom you now enjoy.
Niiden avullahan pidettiin Neuvostoliitto loitolla ja taattiin nyt nauttimanne vapaus.
EnglishI looked at the Border Security element of the Italian Coastguard in the Bay of Naples.
Napolin satamassa seurasin Italian rannikkovartioston rajatarkastuksia.
EnglishThe European Union failed to take a united stand on Guantánamo Bay.
Euroopan unioni ei kyennyt muodostamaan yhtenäistä kantaa Guantánamo Baysta.
EnglishThe detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.
Guantánamo Bayn vankileiri ilmentää tätä valitettavaa tilannetta.
EnglishWhat public statements about abductions, torture, Guantánamo Bay?
Missä ovat julkilausumat sieppauksista, kidutuksista tai Guantánamon vankileiristä?
EnglishNew Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
New Flame -rahtialuksen haaksirikko ja vaikutukset Algécirasin lahdella (keskustelu)
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.
Biskajanlahdella harjoitettavalla sardellin kalastuksella on huomattava sosioekonominen merkitys.
EnglishAlgeciras Bay has become the dumping ground of the Straits of Gibraltar.
Algécirasin lahdesta on tullut Gibraltarin salmen jätteenlaskupaikka.
EnglishFor example, I consider the current situation in Guantanamo Bay unacceptable.
Mainitsen esimerkkinä Guantánamon tilanteen, joka on sietämätön.
EnglishAfter all, the people in Guantánamo Bay are prisoners, and not people that can be trifled with.
Guantánamo Bayssa olevat henkilöthän ovat vankeja, joiden kanssa ei ole leikkimistä.
EnglishA number of Member States have voiced concern to the US Government about Guantánamo Bay.
Muutamat jäsenvaltiot ovat ilmaisseet Yhdysvaltojen hallitukselle huolensa Guantánamo Baysta.
EnglishIt is scandalous that the prisoners at the Guantanamo Bay base are still in legal limbo.
On järkyttävää, että Guantanamo Bayn vangit ovat edelleen oikeudellisen epävarmuuden tilassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bay":

bay
bay window