"Bavaria" - Suomenkielinen käännös

EN

"Bavaria" suomeksi

volume_up
Bavaria {erisnimi}
FI
EN

Bavaria {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Bavaria
Bavaria has a particular interest in the Danube Strategy.
Baijeri on erityisen kiinnostunut Tonavan aluetta koskevasta strategiasta.
My native region of Bavaria earns half of its GDP from exports.
Kotiseutuni Baijeri saa puolet bruttokansantuotteestaan viennistä.
If it was independent, Bavaria would be the second largest state on the Danube after Romania.
Jos Baijeri olisi itsenäinen, se olisi Romanian jälkeen Tonavan varren toiseksi suurin valtio.

Esimerkkejä "Bavaria"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI think, for example, of Bavaria; regions like that are a bit better off.
Ajattelen esimerkiksi Baijeria; tällaiset alueet ovat hiukan paremmassa asemassa.
EnglishThe Vorarlberg, the Tyrol, Switzerland and many areas in Bavaria were seriously affected.
Vorarlberg, Tiroli, Sveitsi ja monet Baijerin alueet kärsivät vakavista vahingoista.
EnglishMr President, I think that you know everything there is to know about pig production in Bavaria.
Arvoisa puhemies, mielestäni te baijerilaiset tunnette siantuotannon parhaiten.
EnglishWell that puts the friendship between Denmark and Bavaria back on terra firma.
Tanskalais-baijerilainen ystävyys on siis jälleen pelastettu.
EnglishThat was then halted in Germany, with the additional support of the State Government of Bavaria.
Tuolloin se pysäytettiin Saksassa muun muassa Baijerin osavaltion hallituksen tuella.
EnglishIn Bavaria there is a carpenter who already achieves 70% of his sales via the Internet.
Baijerissa on eräs puuseppä, joka saa jo 70 prosenttia liikevaihdostaan Internetin välityksellä.
EnglishIn Bavaria, we have already created the capacity for 7 000 people.
Me Baijerissa olemme luoneet valmiudet 7000 ihmisen vastaanottamiseksi.
EnglishIn Central Europe, for instance, in Bavaria, there was very severe flooding in 1999, 2002 and 2005.
Keski-Euroopassa, esimerkiksi Baijerissa, oli vakavia tulvia vuosina 1999, 2002 ja 2005.
EnglishIf it was independent, Bavaria would be the second largest state on the Danube after Romania.
Jos Baijeri olisi itsenäinen, se olisi Romanian jälkeen Tonavan varren toiseksi suurin valtio.
EnglishBavaria has a particular interest in the Danube Strategy.
Baijeri on erityisen kiinnostunut Tonavan aluetta koskevasta strategiasta.
EnglishMy native region of Bavaria earns half of its GDP from exports.
Kotiseutuni Baijeri saa puolet bruttokansantuotteestaan viennistä.
EnglishI am referring here to the Danube as it flows freely through Bavaria.
Viittaan tässä Baijerin läpi vapaasti virtaavaan Tonavaan.
EnglishI would like to draw your attention to an initiative adopted by the Free State of Bavaria some years ago.
Haluan kiinnittää huomiotanne Bayerin osavaltion muutama vuosi sitten tekemään aloitteeseen.
EnglishHowever, I would ask that Bavaria not be neglected in all this.
Pyytäisin kuitenkin, ettei Baijeria unohdeta tässä kaikessa.
EnglishI am pleased that the German Social Democrats are also very receptive to the proposals from Bavaria.
Olen iloinen, että Saksan sosiaalidemokraatitkin suhtautuvat baijerilaisten ehdotuksiin erittäin suopeasti.
EnglishLet us attribute that to the local elections in Bavaria!
Lukekaamme se Baijerin maapäivävaalikamppailun syyksi!
EnglishAt the end of May, we received a position paper from the Chamber of Commerce and Industry in Munich and Upper Bavaria.
Toukokuun lopussa saimme kannanoton Münchenin ja Ylä-Baijerin teollisuus- ja kauppakamarilta.
EnglishEven though I come from Upper Bavaria, I do of course think that an increase in the milk quota is wrong.
Vaikka olenkin kotoisin Etelä-Baijerista, olen tietenkin sitä mieltä, että on väärin nostaa maitokiintiöitä.
EnglishCommissioner, I represent Bavaria here.
Arvoisa komission jäsen, minä edustan täällä parlamentissa Baijeria.
EnglishThe purity regulations were introduced and became law in Bavaria in 1516, which was right and proper.
Oluen puhtaudesta säädettiin ja tehtiin laki Baijerissa jo vuonna 1516, ja tämä Baijerin ehdotus oli oikea ja hyvä.
Muita sanoja