"battleground" - Suomenkielinen käännös

EN

"battleground" suomeksi

EN

battleground {substantiivi}

volume_up
battleground (myös: battlefield)
Mutta koulun käytävät olivat taistelukenttä.

Esimerkkejä "battleground"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUnfortunately, for feminist women, the family has become sort of battleground.
Perheestä on valitettavasti tullut eräänlainen taistelutanner feministinaisille.
EnglishIn fact, the script has become a battleground of sorts between three different groups of people.
Kirjoitus on itse asiassa tullut kiistakapulaksi kolmen eri ihmisryhmän välille.
EnglishThis will ensure that future debate will not once again descend into a battleground of Member States’ national interests.
Näin varmistetaan, ettei tulevissa keskusteluissa jälleen alennuta taistelemaan jäsenvaltioiden omista eduista.
EnglishBut the school halls were a battleground.
EnglishWe all know that the main battleground for the Lisbon targets is the implementation of reforms at a national level.
Me kaikki tiedämme, että tärkeimmät Lissabonin tavoitteita koskevat taistelut käydään siinä vaiheessa, kun uudistuksia pannaan täytäntöön kansallisella tasolla.
English. - (PL) Madam President, since 2003 Sudan has been a battleground due to religious and ethnic differences.
UEN-ryhmän puolesta. - (PL) Arvoisa puhemies, vuodesta 2003 lähtien Sudanissa on käyty sotaa uskonnollisten ja etnisten erimielisyyksien takia.
EnglishThe EU regulation on organic farming must not become a battleground for ideological extremes, but must provide a sensible legal framework.
Euroopan unionin asetus luonnonmukaisuudesta ei saa muodostua leikkikentäksi ideologisille enimmäisesityksille, vaan sen on luotava järkevä oikeudellinen kehys.
EnglishAs a result, years of cooperation have turned this territory into a battleground and cross-border links are being thinned out or discontinued altogether.
Tämän tuloksena vuosia jatkuneen yhteistyön jälkeen EU:n alue on muuttunut taistelukentäksi ja rajatylittäviä yhteyksiä karsitaan tai lopetetaan kokonaan.
EnglishThe time has come for the CFP to try to keep fishing-dependent regions alive and not to turn this issue into a battleground for the Member States.
Yhteisen kalastuspolitiikan on nyt aika pyrkiä säilyttämään kalastuksesta riippuvaiset alueet voimissaan eikä tästä asiasta pidä tehdä jäsenvaltioiden välistä kiistaa.
EnglishWe in the Group of the European People's Party believe that human rights are simply too precious to be allowed to serve as an ideological battleground.
Meidän mielestämme ihmisoikeuskertomus on yksinkertaisesti liian arvokas, ihmisoikeudet ovat liian arvokkaita tullakseen käytetyksi väärin ideologisten keskustelujen pelikenttänä.
EnglishInstead of being the primary instrument of solidarity between Europeans, the Community budget has become the battleground for contradictory national interests.
Sen sijaan, että yhteisön talousarvio olisi eurooppalaisten välisen solidaarisuuden ensisijainen väline, siitä on tullut ristiriitaisten kansallisten etujen taistelutanner.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "battleground":

battleground