EN

batteries {monikko}

volume_up
batteries
Solutions: Make sure that the correct battery or batteries are installed correctly.
Ratkaisut: Varmista, että paristo tai paristot on asennettu oikein.
It promises to do nothing short of redefine the way you insert batteries.”
Se lupaa mullistaa tavan, jolla paristot asetetaan laitteisiin."
NoteSome rechargeable batteries may also be replaced.
Huomautus Jotkin uudelleenladattavat paristot voi myös vaihtaa.
batteries
Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (
   These days our lives are surrounded by accumulators and batteries.
   Nykyiseen elämäntapaamme kuuluvat akut ja paristot.
Batteries and accumulators and waste batteries and accumulators (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) (äänestys)
batteries (myös: sequences)
batteries

Esimerkkejä "batteries"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSome countries like Belgium have successfully removed batteries from the waste stream.
Muutamat maat, kuten Belgia, ovat onnistuneet poistamaan paristot jätevirrasta.
EnglishI should like to touch upon the issue of collection targets for portable batteries.
Haluaisin ottaa esiin kysymyksen kannettavien paristojen keräystavoitteesta.
EnglishMoreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Lisäksi nikkeli-kadmium-paristojen ja -akkujen vaihtoehdot ovat paljon näitä parempia.
EnglishFor that reason, most batteries containing mercury were already banned in 1998.
Tästä syystä useimmat elohopeaa sisältävät paristot olivat kiellon piirissä jo vuonna 1998.
EnglishAmendment 12 specifies a maximum weight of 1 kg for portable batteries.
Tarkistuksessa 12 täsmennetään kannettavien paristojen enimmäispainoksi 1 kg.
EnglishOf those six, Belgium is the star pupil: it collects getting on for 60% of batteries.
Näiden maiden joukossa on tunnollinen Belgia: siellä keräysaste hipoo 60:tä prosenttia!
EnglishWindows 7 is also designed to help you wring more life from laptop batteries.
Windows 7 on myös suunniteltu säästämään kannettavan tietokoneen akkua.
EnglishThey account for a large proportion of the cadmium batteries in use today.
Kadmiumparistoja ja -akkuja käytetään nykyisin hyvin paljon juuri niissä.
EnglishThree batteries each comprising eight missiles will be stationed on Romanian territory.
Kolme ohjuspatteria, joista kussakin kahdeksan ohjusta, sijoitetaan Romanian alueelle.
EnglishHe had watched the other side prepare the batteries, and in particular the Grad rockets.
Hän oli nähnyt toisen osapuolen valmistelevan tykistöään erityisesti Gradin kallioilla.
EnglishI therefore believe we are right to be looking at how such batteries can be recycled.
Teemmekin mielestämme oikein pohtiessamme, miten tällaiset paristot voitaisiin kierrättää.
EnglishThis will mean not only lower-quality batteries and accumulators, but also lower prices.
Tämä tarkoittaa paristojen ja akkujen laadun huonontumisen lisäksi hintojen alenemista.
EnglishIf necessary, remove the batteries, wipe them with a clean cloth, and reinsert them.
Poista paristot tarvittaessa, pyyhi ne puhtaalla liinalla ja aseta ne uudelleen paikalleen.
EnglishSolutions: Make sure that the correct battery or batteries are installed correctly.
Ratkaisut: Varmista, että paristo tai paristot on asennettu oikein.
EnglishEven about the collection targets for batteries, we have reached a broadly supported compromise.
Jopa paristojen keräystavoitteista on päästy laajasti kannatettuun kompromissiin.
EnglishMake sure the device is turned on and that the batteries don't need to be replaced.
Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja että sen paristot eivät ole vaihdon tarpeessa.
EnglishInstead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries.
Sen sijaan parlamentti halusi mieluummin kieltää tietyt paristoissa käytetyt raskasmetallit.
EnglishThe technology enables batteries to be inserted into a device without regard to + or – polarity.
Tekniikka mahdollistaa paristojen asettamisen laitteeseen kummin päin tahansa.
EnglishNow we are talking about anti-missile batteries set up in Poland and also in the Czech Republic.
Nyt keskustellaan Puolaan ja Tšekkiin sijoitetuista ohjustorjuntapattereista.
EnglishThis occurs when batteries are first installed or every time that the device is turned on.
Näin käy, kun paristot asennetaan ensimmäisen kerran tai kun laitteeseen kytketään virta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "battery":

battery
Muita sanoja