EN

batten {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
batten (myös: bar)
2. Merenkulku
batten

Esimerkkejä "batten"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThank you very much, Mr Batten, for drawing my attention to the posters.
(EN) Kiitos oikein paljon Gerard Batten, että kiinnititte huomioni julisteisiin.
English   Mr President, that was an interesting contribution from Mr Batten.
   Arvoisa puhemies, olipa se mielenkiintoinen puheenvuoro jäsen Battenilta.
EnglishI think Mr Batten, as usual, was somewhat muddled in his thinking.
Uskon, että Gerard Battenin ajatukset ovat jälleen kerran hieman sotkeentuneet.
EnglishIf we have this we will not need the policies of Messrs Meyer, Batten or Bontes.
Jos tämä onnistuu, emme tarvitse Willy Meyerin, Gerard Battenin tai Louis Bontesin politiikkaa.
English   – Mr President, let me start by saying a few words to Mr Batten.
   – Arvoisa puhemies, aloitan osoittamalla muutaman sanan jäsen Battenille.
EnglishI was surprised that Mr Batten thought his group would be affected.
Olin yllättynyt siitä, että Gerard Batten ajatteli tämän vaikuttavan hänen ryhmäänsä.
EnglishMr Batten, your comparison is entirely inappropriate, if I may add my own comment.
(DE) Gerard Batten, jos saan esittää oman kommenttini, teidän vertailunne on täysin epäasiallinen.
EnglishA compromise that intends to batten up the markets even more will not receive my vote.
En äänestä sellaisen kompromissin puolesta, jolla markkinoille pääsyä vaikeutetaan entisestään.
EnglishLuckily, you are over call-up age, Mr Batten, so it will never affect you.
Hyvä jäsen Batten, onneksenne olette jo ylittänyt kutsuntaiän, joten nämä päätökset eivät koske teitä.
EnglishWe should exercise caution in the use of such terms, Mr Batten.
(DE) Tällaisia termejä olisi käytettävä varoen, hyvä Gerard Batten.
EnglishIn response to Mr Batten's remarks, I want to emphasise that Ireland is not anti-European.
Vastauksena Gerard Battenin huomautuksiin haluan painottaa, että Irlanti ei ole Euroopan vastainen maa.
EnglishMr Batten, the previous statement was a statement made in reply to something said yesterday in Parliament.
(EN) Hyvä jäsen Batten, edellinen puheenvuoro oli vastaus eilen parlamentissa esitettyihin kommentteihin.
EnglishMr President, before I start my closing remarks I should like to respond to the remark by Mr Batten.
   . Arvoisa puhemies, ennen kuin esitän loppuhuomautukseni, haluan vastata jäsen Battenin esittämään huomautukseen.
EnglishMadam President, Mr Batten is right.
(EN) Arvoisa puhemies, Gerard Batten on oikeassa.
EnglishThe truth is that I do not know what you are referring to, Mr Batten, but you are welcome to clarify what you have said to me.
Totuus on, etten tiedä mihin viittaatte, jäsen Batten, olkaa hyvä ja selventäkää, mitä olette sanonut minulle.
EnglishMr Batten has left the Chamber.
English   – Mr Batten, I must cut you off there, because you are starting from a false premise: this is not a text of a legislative nature.
   – Arvoisa jäsen Batten, keskeytän teidät, sillä lähtökohtanne on väärä. Kyseessä ei ole lainsäädännöllinen asiakirja.
EnglishAs for the very strange remarks by Mr Batten from UKIP and his reference to the next European elections, we shall see.
Ja UKIPin Gerard Battenin hyvin omituisista huomioista ja viittauksesta seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin sanon, että katsotaan.
EnglishThen Mr Batten confessed to us that the parliamentary group's money has been used to interfere in national referendums.
Sitten parlamentin jäsen Gerard Batten tunnusti meille, että poliittisen ryhmän rahoja on käytetty kansallisiin kansanäänestyksiin sekaantumiseksi.
EnglishThank you, Mr Batten.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "batten":

batten