EN

batch {substantiivi}

volume_up
batch (myös: bout, instalment, lot, round, set, shipment)
The first academic batch has already allowed over 50 Iranian students and professors to study in Europe.
Ensimmäinen akateeminen erä on jo mahdollistanut yli 50 iranilaisen opiskelijan ja professorin opiskelun Euroopassa.
We are going to check again but I have been assured that a fresh batch of properly printed resolutions were made available at the distribution desk.
Tarkistamme vielä asian, mutta minulle vakuutettiin, että jakelun pöydälle on viety tuore erä asianmukaisesti painettuja päätöslauselmia.
The first batch has been completed by EFSA and is being reviewed by the Commission for publication, and the second batch is also well advanced at EFSA.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on saanut ensimmäisen erän valmiiksi ja komission tarkastaa sitä julkaisua varten, ja toinen erä on myös edennyt hyvin EFSA:ssa.
You can also automatically edit a batch of photos.
Voit myös muokata joukkoa valokuvia automaattisesti.

Esimerkkejä "batch"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBased on your selection criteria, select the mailboxes to migrate in this batch.
Valitse tässä erässä siirrettävät postilaatikot valintakriteeriesi perusteella.
EnglishI am totally in favour of what has been said about batch or flock identification.
Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä on sanottu eläinerien tai laumojen tunnistuksesta.
EnglishIf you have many users, you can create accounts for a batch of users.
Jos käyttäjiä on paljon, voit luoda tilit samanaikaisesti usealle käyttäjälle.
EnglishWe are also already planning the third batch, so the work is ongoing and will be continued.
Olemme jo myös laatimassa kolmatta erää, joten työ on käynnissä ja se jatkuu.
EnglishOn the Home tab, in the Organize group, click Batch people tag.
Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmässä Henkilöiden merkintä erätoimintona.
EnglishThat way you'll have a ton to choose from when you select the best of the batch.
Näin sinulla on valinnanvaraa, kun valitset niistä parhaat.
EnglishThe remaining steps are performed on the day of migration and are repeated for each migration batch.
Loput vaiheet suoritetaan siirtopäivänä, ja ne tehdään jokaiselle siirtoerälle.
EnglishTherefore, a general system based on batch-recording is not acceptable.
Siksi eläinerien kirjaamiseen perustuvaa järjestelmää ei voida hyväksyä yleiseksi järjestelmäksi.
EnglishThe results of this second batch are likely to be published in the first half of next year.
Sen tulokset on tarkoitus julkaista ensi vuoden alkupuoliskolla.
EnglishThat clears space on the card so that you can take a new batch of pictures.
Tämä vapauttaa kortilta tilaa, ja voit ottaa uusia kuvia.
EnglishWe therefore expect another large batch of reports in the coming year.
Sen tähden odotamme ensi vuodelta lukuisia uusia kertomuksia.
EnglishThis game puts you in Chef Purble's bakery, where you must complete an order for a batch of cakes.
Peli sijoittuu Purble-kokin leipomoon, jossa sinun on valmistettava kakkuja tilauksen mukaan.
EnglishThen you can erase the pictures on the memory card and use it to take a new batch of pictures.
Tämän jälkeen kuvat voidaan poistaa muistikortista, ja muistikorttiin voidaan ottaa taas uusia kuvia.
EnglishThe second batch of modules is now in preparation for a second, amending regulation towards the end of 2012.
Toinen moduulierä on nyt valmisteilla toista muutosasetusta varten vuoden 2012 loppuun mennessä.
EnglishThe remaining steps are performed on the day of migration and are repeated for each batch of users to be migrated.
Loput vaiheet suoritetaan siirtopäivänä ja ne tehdään jokaiselle siirrettävälle käyttäjäerälle.
EnglishYou can also automatically edit a batch of photos.
Voit myös muokata joukkoa valokuvia automaattisesti.
EnglishThe first academic batch has already allowed over 50 Iranian students and professors to study in Europe.
Ensimmäinen akateeminen erä on jo mahdollistanut yli 50 iranilaisen opiskelijan ja professorin opiskelun Euroopassa.
EnglishIt can also make changes to scripts, batch files, and other types of executable files on your computer.
Se voi tehdä muutoksia myös komentosarjoihin, komentojonotiedostoihin ja tietokoneen muihin suoritettaviin tiedostoihin.
EnglishIt also can make changes to scripts, batch files, and other types of executable files on your computer.
Se voi tehdä muutoksia myös komentosarjoihin, komentojonotiedostoihin ja tietokoneen muihin suoritettaviin tiedostoihin.
English(NL) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a batch of toys imported from China turns out to be unsafe.
(NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, Kiinasta tuotu leluerä osoittautuu vaaralliseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "batch":

batch
English