"Basque Country" - Suomenkielinen käännös

EN

"Basque Country" suomeksi

EN

Basque Country {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Basque Country
The Basque Country - Euskadi - has the world record for organ donation.
Baskimaa - Euskadi - pitää hallussaan elinluovutusten maailmanennätystä.
The Basque Country is not between France and Spain. It is not Andorra.
Baskimaa ei sijaitse Ranskan ja Espanjan välissä, se ei ole Andorra.
Subject: Charter of Fundamental Rights: signs at the railway station in Bayonne (Basque Country, France)
Aihe: Perusoikeuskirja ja Bayonnen (Baskimaa, Ranska) rautatieaseman kyltit

Esimerkkejä "Basque Country"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy husband was an Andalusian by birth and a senator for the Basque Country.
Jäin leskeksi neljän lapsen kanssa, joista nuorin oli kahdeksan kuukauden ikäinen.
EnglishAnd no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Yhtäläisyyksiä Baskimaahan, Québeciin tai Abhasiaan ei pitäisi hyväksyä.
EnglishThis is actually the Spanish Government's strategy towards the Basque country.
Tämä on oikeastaan Espanjan hallituksen strategia suhteessa Baskimaahan.
EnglishA Member of this House did so referring to the situation in the Basque country.
Eräs parlamentin jäsen teki näin viitatessaan Baskimaan tilanteeseen.
EnglishI speak too as a citizen of the Basque country where terrorism is a daily event.
Puhun myös Baskimaan kansalaisena eli tulen maasta, jossa terrorismi on jokapäiväinen ilmiö.
EnglishThe conflict in the Basque country bears some resemblance to that in Northern Ireland.
Baskimaan konflikti muistuttaa jonkin verran Pohjois-Irlannin konfliktia.
EnglishI hope that peace will also finally be established in Spain and the Basque country.
Toivon, että myös Espanjaan ja Baskimaahan saadaan lopultakin rauha.
EnglishSteps will now have to be taken to solve the problems in the Basque Country.
Meidän on nyt ryhdyttävä toimiin Baskimaan ongelmien ratkaisemiseksi.
EnglishA few months ago we talked about the prohibition of the newspaper in the Basque country.
Muutama kuukausi sitten puhuimme sanomalehdenkieltämisestä Baskimaassa.
EnglishThe Basque Country - Euskadi - has the world record for organ donation.
Baskimaa - Euskadi - pitää hallussaan elinluovutusten maailmanennätystä.
EnglishThe question of political violence in the Basque country has been raised many times in this House.
Baskimaan poliittista väkivaltaa on käsitelty useaan otteeseen parlamentissa.
EnglishThe Basque Country is not between France and Spain. It is not Andorra.
Baskimaa ei sijaitse Ranskan ja Espanjan välissä, se ei ole Andorra.
EnglishMadam President, there is a democracy in the Basque Country.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Baskimaassa vallitsee demokratia.
EnglishMr President, at this moment all over the Basque country demonstrations are being held -
Arvoisa puhemies, Baskialueella osoitetaan tällä hetkellä mieltä?
EnglishOne example is the area made up of the left bank of the Nervión and Ayala in the Basque Country.
Voin mainita esimerkin: Baskimaassa Nerviónin ja Ayalan läntisen reunan muodostama alue.
EnglishMr President, in the Basque Country and in Spain people like myself are accompanied by escorts.
Arvoisa puhemies, Baskimaassa ja Espanjassa minunkaltaisillani ihmisillä on henkivartijat.
EnglishI do not know if he is referring to the centralism of Spain in relation to the Basque Country.
En tiedä, viittaako hän Espanjan keskusvaltaan suhteessa Baskimaahan.
EnglishThe murderers of the Basque country are not inspired by the doctrine of Benito Mussolini, but by Marxism.
Baskimaan terroristit eivät ota mallia Benito Mussolinin opeista vaan marxismista.
EnglishSubject: Charter of Fundamental Rights: signs at the railway station in Bayonne (Basque Country, France)
Aihe: Perusoikeuskirja ja Bayonnen (Baskimaa, Ranska) rautatieaseman kyltit
EnglishTwo of them have also taken a violent form: Northern Ireland and the Basque Country.
Niistä kaksi on saanut kaiken lisäksi väkivaltaisia piirteitä: Pohjois-Irlannin sekä Baskimaan tapaukset.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Basque Country" suomeksi

country substantiivi
country adjektiivi
developing country substantiivi
foreign country substantiivi
mother country substantiivi
Finnish
home country substantiivi
Finnish
neighbouring country substantiivi
Finnish
back country substantiivi
Nordic country substantiivi
Finnish
applicant country substantiivi
Finnish
developed country adjektiivi