EN

basket {substantiivi}

volume_up
basket (myös: crate)
The European patent is a basket of national patents, so an inventor would apply for a patent, for example, for Benelux, France and Germany, five countries out of 15.
Eurooppapatentti on eräänlainen kansallisten patenttien kori, josta hakija voi hakea patenttia esimerkiksi Benelux-maita, Ranskaa ja Saksaa varten, eli 5 jäsenvaltiota varten 15 jäsenvaltiosta.

Esimerkkejä "basket"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut the question is whether these gases should be included in this basket now or not.
Kysymys kuuluu kuitenkin, onko näitä kaasuja syytä ottaa kyseiseen koriin vai ei.
EnglishI do not think Ethiopia deserves to become the latest African basket case.
Mielestäni Etiopia ei ansaitse Afrikan viimeisimmän epäonnistuneen valtion asemaa.
EnglishThat is why your proposals regularly end up in the Council's waste paper basket.
Tämän vuoksi ehdotuksenne päätyvät säännöllisesti neuvoston roskakoriin.
EnglishHowever, mountains of paper were destined for the waste paper basket from the outset.
Alusta alkaen oli tosin selvää, että suuri määrä paperia joutaa roskakoriin.
EnglishI will also mention the electronic 'shopping basket' used in e-commerce.
Mainitsen myös sähköisessä kaupankäynnissä käytettävän elektronisen "ostoskorin".
EnglishIf you try any other approach, your complaints end up in the wastepaper basket.
Muilla keinoin lähestyvien henkilöiden valitukset päätyvät roskakoriin.
EnglishRhodesia, and later Zimbabwe, were the bread basket of southern Africa.
Rhodesia - josta tuli myöhemmin Zimbabwe - oli eteläisen Afrikan vilja-aitta.
EnglishOf course, it is important not to put all our eggs in one basket.
Meidän ei tietenkään tule asettaa kaikkia kansalaisjärjestöjä samalle viivalle.
EnglishEvery product in this basket has a price, which can change over time.
Korissa kullakin tuotteella on tietty hinta, joka voi muuttua ajan mittaan.
EnglishSugar is a significant component in the consumer’s average shopping basket.
Sokeri on merkittävä osatekijä kuluttajan tavanomaisissa ostoksissa.
EnglishThe old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Vanha sanonta kaikkien munien panemisesta samaan koriin on toteutunut.
EnglishWhatever it was, it went straight into the wastepaper basket and no reply was sent back to Brussels.
Mikä tahansa syy onkin, kirje meni suoraan roskiin, eikä vastausta lähetetty Brysseliin.
EnglishAll the goods and services consumed by households during the year are represented by a “basket” of items.
Kaikkia vuoden aikana hankittuja hyödykkeitä ja palveluja kuvataan ns. kulutuskorina.
EnglishMr President, Nigeria is a particularly bad apple in a basket of not too sound fruit.
Arvoisa puhemies, Nigerian esimerkillä on hyvin huono vaikutus niihin Afrikan maihin, joiden asiat ovat kunnossa.
EnglishMonitoring gas by gas, rather than a global 'basket' therefore seems more sound and reliable.
Kaasujen valvonta erikseen on varmempaa ja siten luotettavampaa kuin niiden valvonta yhdessä, " korina" .
EnglishMr Mugabe - a communist socialist dictator - has managed to turn this bread basket into a famine zone.
Kommunistis-sosialistinen diktaattori Mugabe on onnistunut tekemään tästä vilja-aitasta nälänhätäalueen.
EnglishWe do not want it to be some kind of alcoholic waste basket.
Emme halua tehdä siitä alkoholijuoma-alan roskakoria.
EnglishZimbabwe is a beautiful and once prosperous country with the potential to be the bread basket for the region.
Zimbabwe on kaunis, ja se oli ennen vauras maa, jolla oli mahdollisuus tulla alueen vilja-aitaksi.
EnglishIt was once known as the bread basket of Africa, and was once able to feed itself and many neighbouring countries.
Se tunnettiin ennen Afrikan vilja-aittana ja kykeni ruokkimaan itsensä ja monta naapurimaata.
EnglishThe ECU was a basket of currencies which did not all react in the same way to the fluctuations of the dollar.
Ecu oli valuuttakori, jonka kaikki valuutat eivät reagoineet samalla tavalla dollarin vaihteluihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "basket":

basket