EN

basis {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
And that the basis of democracy, the basis of freedom, is precisely freedom of expression?
Ja siitä, että demokratian perusta, vapauden perusta, on juuri sananvapaus?
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
Yhteisön säännöstön tosiasialliselta täytäntöönpanolta puuttuu kokonaan perusta.
The basis of today's debate is a special report of the Court of Auditors.
Keskustelumme perusta tänään on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.
That is a basis, or more of a basis, for political stability.
Tämä on lähtökohta tai enemmänkin kuin lähtökohta poliittiselle vakaudelle.
It is thus a promising basis for development cooperation and for reducing poverty.
Se on siten toiveikas lähtökohta kehitysyhteistyöksi ja köyhyyden vähentämiseksi.
And those proposals will provide a basis for wide-ranging debate.
Komission esitys tulee olemaan laajan keskustelun lähtökohta.
2. Laskentatoimi

Esimerkkejä "basis"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
Väite, ettei ehdotetulla määräyksellä ole tieteellistä perustaa, ei ole pitävä.
EnglishThat is why we now want to extend the legal basis for these forms of assistance.
Sen vuoksi haluaisimme nyt jatkaa näiden rahoitusapujen oikeudellista perustaa.
EnglishIt threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.
Se uhkaa oikeusvaltiota, demokratiaa, kansalaisoikeuksia, meidän perusteitamme.
EnglishIt is good that these cooperation programmes have been relaunched on a new basis.
On hyvä asia, että nämä yhteistyöohjelmat on käynnistetty uusista lähtökohdista.
EnglishTurkey is welcome to membership on the basis of meeting the Copenhagen criteria.
Turkki on tervetullut jäseneksi Kööpenhaminan kriteerien täyttämisen perusteella.
EnglishIn our experience, on an annual basis, more than half can be recouped that way.
Kokemuksesta toteamme, että vuosittain näin saadaan menot vähintään puolitettua.
EnglishThe programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
Ohjelma saa nyt viimein oikeudellisen perustan ja pääsee toden teolla käyntiin.
EnglishWater is the basis of all life, and in this sense, a matter of life and death.
Vesi on kaiken elämän perusta, ja tässä mielessä on kyse elämästä ja kuolemasta.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Saanen käyttää lisäksi tätä erityistä tilaisuutta kysyäkseni oikeusperustasta.
EnglishOn the basis of these considerations, we have voted against Mr De Coene's report.
Edellä mainittujen huomioiden perusteella äänestämme De Coenen mietintöä vastaan.
EnglishInstead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Sen sijaan meidän on perustettava suhteemme Venäjään arvojen lujalle perustalle.
EnglishYou said that these are countries which use sharia as the basis for human rights.
Sanoitte, että näissä valtioissa pidetään sharia-lakia ihmisoikeuksien perustana.
EnglishTherefore, on that basis we do not wish it to be moved and will vote against it.
Tämän vuoksi emme halua, että se hyväksytään, ja aiomme äänestää sitä vastaan.
EnglishIt is the basis for the future of Europe and the common good of its inhabitants.
Se on Euroopan unionin tulevaisuuden ja sen asukkaiden yhteisen hyvän perusta.
EnglishThe 'New Green Deal', as it is known, must be a basis for recovery and new growth.
Niin kutsuttu uusi vihreä diili tulee olla elvytyksen ja uuden kasvun perustana.
EnglishIt is thus a promising basis for development cooperation and for reducing poverty.
Se on siten toiveikas lähtökohta kehitysyhteistyöksi ja köyhyyden vähentämiseksi.
EnglishThe Union of 27 must firstly organise itself on the basis of the Lisbon Treaty.
Ensin 27 valtion unionin on järjestäydyttävä Lissabonin sopimuksen mukaisesti.
EnglishThe European Central Bank operates on the basis of a maximum inflation rate of 2%.
Euroopan keskuspankki toimii kahden prosentin enimmäisinflaatioasteen pohjalta.
EnglishThe Committee on Legal Affairs justifies the decision to change to the legal basis.
Oikeudellisten asioiden valiokunta perustelee päätöstään muuttaa oikeusperustaa.
EnglishWe are very disappointed in the Council' s rejection yesterday of this legal basis.
Olemme hyvin pettyneitä neuvostoon, koska se hylkäsi eilen tämän oikeusperustan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "basis":

basis
on a regular basis
English