EN

basics {substantiivi}

volume_up
1. Arkikielinen
basics (myös: staple)
basics (myös: staple)

Esimerkkejä "basics"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow you know the basics of using the Start menu, desktop, taskbar, and Sidebar.
Nyt tiedät perusasiat Käynnistä-valikon, työpöydän, tehtäväpalkin ja sivupalkin käytöstä.
EnglishLadies and gentlemen, I think it is really necessary and urgent to get down to basics.
Arvoisat kollegat, minusta tuntuu välttämättömältä ja kiireiseltä mennä asian ytimeen.
EnglishWe must go back to the basics, encourage investment and promote growth.
Meidän on palattava perusasioihin, kannustettava investointeja ja edistettävä kasvua.
EnglishWhy is it beneath us to finance applications, why do we only stick to the basics?
Miksi me muka olemme liian hienoja rahoittaaksemme sovelluksia, miksi me jäämme perusteisiin?
EnglishEvery region and citizen must have access to the basics of the information network.
Tietoon liittyvien perusrakenteiden on oltava kaikkien alueiden ja kansalaisten saatavilla.
EnglishBack to basics: more effective controls of taxpayers who are active across the border.
Takaisin asiaan. Rajojen molemmin puolin toimivia veronmaksajia on valvottava tehokkaammin.
EnglishIf he were still here I would have explained the basics of this problem to him once and for all.
Olisin muuten halunnut selventää hänelle aivan lyhyesti muutamia peruskysymyksiä.
EnglishTo conclude, I would simply like to say that the majority of us are in agreement with the basics.
Päätelmänä totean vain, että suurin osa meistä on samaa mieltä peruskysymyksistä.
EnglishWindows 8 comes with apps to do all the basics and a lot more.
Uudessa Windows 8:ssa on sovelluksia kaikkiin perustoimintoihin ja paljon muuhun.
EnglishThis demo shows you the basics of printing a document in Windows.
Tässä esittelyssä kuvataan perusasiat asiakirjan tulostamisesta Windowsissa.
EnglishOn an occasion like this it is as well to remind ourselves of those basics, as Mr Brok did.
Tällaisessa tilanteessa on hyvä palauttaa mieliin nämä perusasiat, kuten jäsen Brok teki.
EnglishI feel it appropriate to take him back to the basics of cohesion.
Mielestäni on asianmukaista muistuttaa häntä koheesion perusperiaatteista.
EnglishWe must, therefore, start with the basics: budgetary orthodoxy.
On siis aloitettava aivan alusta eli talousarviomääräyksien noudattamisesta.
EnglishThis article covers the basics of keyboard operation and gets you started with keyboard commands.
Tässä artikkelissa on perustietoja näppäimistötoiminnoista ja -komennoista.
EnglishThose who seek to undermine the common agricultural policy sometimes forget these basics.
Ne, jotka yrittävät heikentää yhteistä maatalouspolitiikkaa, unohtavat joskus nämä perusasiat.
EnglishThe report goes into small details without being sufficiently familiar with the basics of the subject.
Mietintö menee pieniin yksityiskohtiin perehtymättä tarpeeksi asian perusteisiin.
EnglishI will therefore confine myself to the basics, from a macroeconomic and structural aspect.
Rajoitan puheeni siis olennaiseen, niin makrotaloudelliselta kuin rakenteelliseltakin kannalta.
EnglishBridges, water, electricity, the basics of human life, are being destroyed.
Sillat, vesi, sähkö, ihmiselämän perusedellytykset tuhotaan.
EnglishIt is a little odd that we still find ourselves debating the basics where rail is concerned.
On hieman outoa, että me vieläkin huomaamme keskustelevamme rautateitä koskevista perusasioista.
EnglishHaving said that, I would like to return to the draft itself, as we are in agreement about the basics.
Näin ollen haluaisin palata itse tekstiin, sillä olennaisilta osin olemme samaa mieltä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "basics":

basics
basically
basic