"basic training" - Suomenkielinen käännös

EN

"basic training" suomeksi

EN

basic training {substantiivi}

volume_up
basic training (myös: basic education)
Basic training is the fundamental element, but it does not interfere in any way with systems of advanced training.
Peruskoulutus on kaiken perusta, mutta se ei millään tavoin estä jatkokoulutusjärjestelmien toimintaa.
It is important that each country' s foreign service has basic training of its own in order to be able to serve its citizens fully, especially in their own mother tongue.
On tärkeää, että jokaisen maan ulkomaanpalvelulla on oma peruskoulutus, jotta se voisi palvella kansalaisiaan täysin, erityisesti heidän omalla äidinkielellään.

Esimerkkejä "basic training"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would especially emphasise basic education and basic professional training.
Haluan erityisesti korostaa peruskoulutusta ja perustavaa ammatillista koulutusta.
EnglishIf this is the case, you need to have some basic psychological or psychiatric training.
Jos näin on, niin käykää ihmeessä kursseilla ja opiskelkaa psykologiaa, psykiatriaa ja muuta sellaista.
EnglishWe should bear in mind that basic and advanced training will have to be a central and important objective.
Meidän on pidettävä mielessä, että perus- ja jatkokoulutuksen on oltava keskeinen ja tärkeä tavoite.
EnglishWe in the Liberal Group attach importance to the fact that what is at issue here is in-service training and not basic training.
Liberaaliryhmässä korostetaan, että kyse on lisäkoulutuksesta, ei peruskoulutuksesta.
EnglishBasic training is the fundamental element, but it does not interfere in any way with systems of advanced training.
Peruskoulutus on kaiken perusta, mutta se ei millään tavoin estä jatkokoulutusjärjestelmien toimintaa.
EnglishThe basic training requirement for drivers must not however prevent existing drivers from returning to the sector.
Kuljettajien peruskoulutusvaatimus ei saa kuitenkaan estää jo alalla olleiden kuljettajien palaamista uudelleen alalle.
EnglishHowever, the basic and further training of personnel is also crucial, and not only in the control tower and on the aircraft.
Myös muunkin kuin lennonjohtotornissa ja lentokoneissa työskentelevän henkilökunnan koulutus ja jatkokoulutus on tärkeää.
EnglishIt has to take account of their poor basic levels of training, which in turn often give rise to poor motivation when it comes to training.
Siinä on otettava huomioon heidän heikko pohjakoulutuksensa sekä siitä usein johtuva heikko koulutusmotivaatio.
EnglishA strong commitment to basic research and researcher training is the best way of supporting industry's own R & D.
Voimakas perustutkimukseen ja tutkijoiden kouluttamiseen panostaminen on tärkein tuki elinkeinoelämälle ja sen tutkimukselle ja kehitykselle.
EnglishA not insignificant number of workers with university degrees work in jobs that require basic training of just a few hours.
Merkittävä määrä korkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä on työpaikoissa, joihin tarvitaan vain muutaman tunnin pohjakoulutus.
EnglishEducation and training are basic factors contributing to long-term European economic growth, to competitiveness and to social cohesion.
Koulutus on Euroopan talouskasvuun, kilpailukykyyn ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen pitkällä aikavälillä vaikuttava perustekijä.
EnglishSound basic vocational training should develop knowledge, for example of working with the new information and communication technologies.
Laadukkaan ammatillisen peruskoulutuksen pitää parantaa tietoja, esimerkiksi uuden tieto- ja tietoliikennetekniikan käyttämisestä.
EnglishWe also aim to include training in these issues in the basic training that our officials receive in project cycle management.
Pyrimme lisäksi sisällyttämään näitä asioita koskevan koulutuksen virkamiehillemme annettavaan peruskoulutukseen, joka koskee projektin vaiheiden hallintaa.
EnglishThe Swedish Left Party's priorities in this field are: researcher training, basic research and the establishing of creative research environments in the universities.
Vasemmistopuolue haluaa tutkimuspolitiikassaan pitää etusijalla tutkijakoulutusta, perustutkimusta sekä luovien yliopistoympäristöjen luomista.
EnglishWe must ascertain that satisfactory capacity has been built up in the training area so that we have the opportunity to offer basic and ongoing training to our seafarers.
Meidän on varmistettava, että meillä on riittävästi koulutuskapasiteettia, jotta voimme tarjota perus- ja jatkokoulutusta merenkulkijoillemme.
EnglishAnother benefit is increased road safety; in this respect, the draft directive follows the Commission line in its reliance on basic training.
Yksi hyöty on liikenneturvallisuuden paraneminen, ja tässä asiassa direktiiviehdotuksessa noudatetaan komission ajattelutapaa, jossa uskotaan peruskoulutuksen merkitykseen.
EnglishIt is important that each country' s foreign service has basic training of its own in order to be able to serve its citizens fully, especially in their own mother tongue.
On tärkeää, että jokaisen maan ulkomaanpalvelulla on oma peruskoulutus, jotta se voisi palvella kansalaisiaan täysin, erityisesti heidän omalla äidinkielellään.
EnglishAn eighteen-year-old is now supposed to be allowed to drive a forty-ton lorry with a hazardous load across the Alpine passes - and that after only a few hours' basic training!
Niiden mukaan nimittäin 18-vuotias nuori saisi nyt ajaa Alppien soliin 40 tonnin raskaan ajoneuvon, jossa on vaarallisia aineita sisältävä kuorma, vain muutaman tunnin peruskoulutuksen jälkeen!

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "basic training" suomeksi

training substantiivi
basic adjektiivi
basic substantiivi
Finnish
on-the-job training substantiivi
practical training substantiivi
basic education substantiivi
basic principle substantiivi
circuit training substantiivi
Finnish
continuing training substantiivi