"basic right" - Suomenkielinen käännös

EN

"basic right" suomeksi

EN

basic right {substantiivi}

volume_up
basic right
Receiving appropriate payment for one's work is a basic right.
Omasta työstä saatava asianmukainen korvaus on perusoikeus.
It is the elixir of life, an absolute basic right.
Se on elämän neste, välttämätön perusoikeus.
It is an important plank in the free movement of workers which is a basic right in the Treaty of Rome.
Se on tärkeä ohjelmakohta työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle, joka on perusoikeus Rooman sopimuksessa.

Esimerkkejä "basic right"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAccess to clean water is a basic human right, so let us make it a major campaign.
Puhtaan veden saanti on perusihmisoikeus, joten tehdään siitä tärkeä kampanja.
EnglishThe most basic right, that to food, is being violated to a quite incredible degree.
Tärkeintä perusoikeutta, nimittäin oikeutta ravintoon, rikotaan uskomattoman yleisesti.
EnglishThis is truly symbolic of a united Europe and a basic right for all European citizens.
Tämä todellakin kuvastaa yhdistynyttä Eurooppaa ja Euroopan kansalaisten perusoikeuksia.
EnglishThe sustainable production and consumption of food is, after all, a basic human right.
Elintarvikkeiden kestävä tuotanto ja kuluttaminen on loppujen lopuksi ihmisten perusoikeus.
EnglishThese people do not have the basic human right of electing their executive authority.
Näillä ihmisillä ei ole perustavanlaatuista ihmisoikeutta valita täytäntöönpanoviranomaistaan.
EnglishThis will not be the case, however, unless the basic conditions are right.
Näin ei kuitenkaan tapahdu, elleivät perusehdot ole kunnossa.
EnglishYou cannot just daydream about good health if people are denied their basic right to clean water.
Terveydestä ei voi haaveilla, ellei ihmisen perusoikeutta puhtaaseen juomaveteen turvata.
EnglishThis report reaffirms food security as a basic human right.
Tässä mietinnössä vahvistetaan, että elintarviketurva on perusihmisoikeus.
EnglishUniversal, equitable and non-discriminatory access to clean water is a basic human right.
Yleismaailmallinen, tasapuolinen ja syrjimätön puhtaan veden saanti kuuluu ihmisen perusoikeuksiin.
EnglishIn the case of the death penalty in the USA and Yemen, the issue is the basic right to life.
USA:ssa ja Jemenissä langetettujen kuolemanrangaistusten tapauksessa kyse on perusoikeudesta elämään.
EnglishFreedom of movement is a basic right and a pillar of EU citizenship for which we are all striving.
Vapaa liikkuvuus on perusoikeus ja pilari Euroopan kansalaisuusasiassa, johon me kaikki pyrimme.
EnglishThat does not mean that you overwrite people's basic right to privacy.
Se ei kuitenkaan tarkoita, että ihmisten perusoikeutta yksityisyyteen voitaisiin vain painaa taka-alalle.
EnglishYet some colleagues on the other side of the House wish to deny or limit that basic right.
Silti eräät kollegat parlamentin toiselta puolelta haluavat kieltää tämän perusoikeuden tai rajoittaa sitä.
EnglishIt resisted meeting Parliament's basic demands right up until the last moment.
Viime hetkeen asti se on kieltäytynyt myöntymästä niihin vaatimuksiin - perusluonteisiin - joita parlamentti esitti.
EnglishReceiving appropriate payment for one's work is a basic right.
Omasta työstä saatava asianmukainen korvaus on perusoikeus.
EnglishThis is unbelievable and a heartbreaking denial of the Burmese people's most basic human right.
Tämä on uskomaton ja sydäntäsärkevä tapa kieltää Burman Kansan aivan perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet.
EnglishWe roundly condemn the actions by the occupying regime, which are blatant infringements of a basic human right.
Tuomitsemme jyrkästi miehityshallinnon toimet, joilla rikotaan räikeästi perusihmisoikeuksia.
EnglishChoice about exposure to risk for oneself or for one's children is a very basic human right.
Mahdollisuus valita, asettaako itsensä tai lapsensa alttiiksi altistukselle on varsin perusluonteinen ihmisoikeus.
EnglishIt is an important plank in the free movement of workers which is a basic right in the Treaty of Rome.
Se on tärkeä ohjelmakohta työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle, joka on perusoikeus Rooman sopimuksessa.
EnglishI would now like to put right a basic misconception.
Haluaisin nyt korjata perustavanlaatuisen väärinkäsityksen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "basic right" suomeksi

right adjektiivi
right substantiivi
basic adjektiivi
basic substantiivi
Finnish
all right interjektio
all right adverbi
Finnish
to right verbi