"basic pension" - Suomenkielinen käännös

EN

"basic pension" suomeksi

EN

basic pension {substantiivi}

volume_up
basic pension

Esimerkkejä "basic pension"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe basic pension is just one fifth of the heating costs of one small flat.
Peruseläke on vain viidesosa yhden pienen asunnon lämmityskuluista.
EnglishThe basic aim of the pension fund strategy is to channel savings towards the financial markets.
Eläkerahastoja koskevan strategian oleellisena tarkoituksena on houkutella säästöjä rahoitusmarkkinoille.
EnglishThe state systems should therefore equal with a good basic pension both for men and women.
Siksi tarvitaan julkisia järjestelmiä, jotka ovat tasa-arvoisia hyvän peruseläkkeen kanssa, mutta jotka ovat myös tasa-arvoisia naisten ja miesten välillä.
EnglishMEPs’ voluntary pension schemes are a form of supplementary pension insurance in addition to the basic MEPs’ pension.
Euroopan parlamentin jäsenten vapaaehtoiset eläkejärjestelmät muodostavat eräänlaisen lisäeläkevakuutuksen täydentämään jäsenten peruseläkettä.
EnglishThere should be a guaranteed basic pension in all Member States, but it ought also to be possible to increase this through personal insurance.
On oltava takeet peruseläkkeestä kaikissa jäsenmaissa, mutta on myös voitava rakentaa henkilökohtaisille vakuutuksille.
EnglishIn addition to the basic pension, the individual can have more control over supplementary pensions, and this is needed in a more flexible labour market.
Joustavilla työmarkkinoilla tulee olemaan välttämätöntä antaa yksilöille enemmän sananvaltaa eläkkeiden ja täydentävien eläkkeiden suhteen.
EnglishFor this reason, it is very important for women that all people of pensionable age be guaranteed an adequate basic pension, supplemented by an employer's pension scheme.
Tästä syystä juuri naisten kannalta olisi erittäin tärkeää, että kaikille eläkeikäisille kansalaisille olisi taattu riittävä peruseläke, jolla työeläke täydentyisi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "basic pension" suomeksi

pension substantiivi
basic adjektiivi
basic substantiivi
Finnish
basic training substantiivi
partial pension substantiivi
basic education substantiivi
basic principle substantiivi
to pension verbi
basic income substantiivi
Finnish
basic right substantiivi