"basic income" - Suomenkielinen käännös

EN

"basic income" suomeksi

EN

basic income {substantiivi}

volume_up
1. Politiikka
basic income
I particularly support the idea that we must secure a basic income for everyone, but I refer back to Member States' competences for establishing appropriate limits.
Tuen erityisesti sitä ajatusta, että meidän on varmistettava perustulo kaikille, mutta viittaan taas jäsenvaltioiden toimivaltaan asianmukaisten rajojen säätämisessä.

Esimerkkejä "basic income"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are not trying to relieve poverty or provide a basic income in retirement.
Emme pyri lievittämään köyhyyttä emmekä tarjoamaan peruseläketurvaa.
EnglishThe simplest, most comprehensive solution would be an unconditional basic income for all.
Yksinkertaisin ja kokonaisvaltaisin ratkaisu olisi kaikille ehdoitta maksettava kansalaispalkka.
EnglishThis relates to providing basic coverage against income crises.
Suhtaudumme kriittisimmin vaihtoehtoon 3, joka koskee perusturvaa tuloihin kohdistuvien kriisien varalta.
EnglishI therefore agree with the statement in your report that direct payments remain necessary as a basic income guarantee.
Olen siksi samaa mieltä mietinnössänne olevasta näkökannasta siitä, että suorat maksut ovat välttämättömiä perusansiotakuuna.
EnglishHow will liberalisation ensure that all people can afford warm homes if they do not have an adequate basic income?
Miten vapauttamisella voidaan varmistaa, että ihmisillä on varaa lämmitykseen, jos heillä ei ole edes riittävää perustoimeentuloa?
EnglishNational authorities cannot require your income to be above the level that would qualify you for basic income support.
Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.
EnglishNational authorities may not require your income to be above the level that would qualify you for basic income support.
Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.
EnglishHowever, in this material, I have also come across a proposal for a universal basic income or unconditional income for all.
Olen tässä aineistossa kuitenkin törmännyt myös ehdotukseen yleisestä perustulosta tai kaikille ilman ehtoja maksettavasta tulosta.
EnglishIn Italy, particularly in the provinces of Novara, Vercelli, Pavia and Milan, rice is the basic source of income of a great many farmers.
Riisi on nimittäin monien italialaisten maanviljelijöiden elinehto etenkin Novaran, Vercellin, Pavian ja Milanon maakunnissa.
EnglishNational authorities may not require the income to be above the level that would make your family qualify for basic income support in that country.
Kansalliset viranomaiset eivät saa vaatia tulojen olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.
EnglishNational authorities may not require your income to be above the level that would qualify your family for basic income support in that country.
Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.
EnglishThe report rightly reaffirms the basic principle of income support, which has to be both adequate and incentive-compatible.
Mietinnössä vahvistetaan aivan oikein toimeentulotuen perusperiaate, jonka mukaan sen on oltava sekä riittävää että yhteensopivaa kannustimien kanssa.
EnglishI completely agree with your rapporteur, Mr Graefe zu Baringdorf, that basic coverage against income reduction is not a solution.
Olen täysin samaa mieltä esittelijä Graefe zu Baringdorfin kanssa siitä, ettei perusvakuutusturva tulojen pienenemisen varalta ole mikään ratkaisu.
EnglishI particularly support the idea that we must secure a basic income for everyone, but I refer back to Member States' competences for establishing appropriate limits.
Tuen erityisesti sitä ajatusta, että meidän on varmistettava perustulo kaikille, mutta viittaan taas jäsenvaltioiden toimivaltaan asianmukaisten rajojen säätämisessä.
EnglishIt is not a good idea for everyone to receive a basic income for a normal life, because we would then have less money for those who are in real need of social assistance.
Ei ole hyvä ajatus, että kaikki saisivat perustulon tavallisesta elämästä, koska silloin meillä olisi vähemmän rahaa niille, jotka todella tarvitsevat sosiaalista tukea.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "basic income" suomeksi

income substantiivi
Finnish
basic adjektiivi
basic substantiivi
Finnish
net income substantiivi
operating income substantiivi
basic training substantiivi
basic education substantiivi
basic principle substantiivi
taxable income substantiivi
unearned income substantiivi