"basic education" - Suomenkielinen käännös

EN

"basic education" suomeksi

EN

basic education {substantiivi}

volume_up
basic education (myös: basic training)
Only basic education and social protection would remain in the public sector.
Vain peruskoulutus ja sosiaaliturva kuuluisivat edelleen julkiselle sektorille.
As mentioned by the rapporteur, a basic education is not enough.
Aivan kuten esittelijä sanoi, ei peruskoulutus riitä.
Lasten peruskoulutus kehitysmaissa

Esimerkkejä "basic education"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThirdly, through supporting NGOs for projects oriented towards basic education.
Kolmanneksi tuetaan kansalaisjärjestöjä perusopetukseen keskittyvissä hankkeissa.
EnglishThe need for basic education is the single most important cause of global poverty.
Peruskoulutuksen tarve on tärkein yksittäinen syy maailmanlaajuiseen köyhyyteen.
EnglishOnly basic education and social protection would remain in the public sector.
Vain peruskoulutus ja sosiaaliturva kuuluisivat edelleen julkiselle sektorille.
EnglishI would especially emphasise basic education and basic professional training.
Haluan erityisesti korostaa peruskoulutusta ja perustavaa ammatillista koulutusta.
EnglishMrs Kinnock mentioned the forthcoming meeting in Dakar on basic education.
Jäsen Kinnock mainitsi tulevan Dakarin kokouksen, jossa käsitellään peruskoulutusta.
EnglishToday, one in five people have no access to basic education and health care.
Nykyään viidesosalla ihmisistä ei ole mahdollisuutta perusopetukseen ja terveydenhuoltoon.
EnglishThere has to be a broad basic education, because society is changing ever more rapidly.
Peruskoulutuksen on oltava laaja-alaista, koska yhteiskunta muuttuu aina vain nopeammin.
EnglishIf the basic education system of our countries fails, there will not be sustainable development.
Jos perusopetus ei ole kunnossa meidän valtiossamme, kestävää kehitystä ei tule.
EnglishThe Cairo summit will be followed up by another forum in Dakar on basic education.
Kairon huippukokousta seuraa Dakarissa järjestettävä foorumi, jossa käsitellään peruskoulutusta.
EnglishOne in five people in this world do not have access to basic education or basic health care.
Yksi viidestä maailman asukkaasta jää perusopetuksen tai -terveydenhoidon ulkopuolelle.
EnglishThe first priority in our education policy is basic education - six-year primary school.
Painotamme koulutuspolitiikassamme ensisijaisesti perusopetusta - kuusivuotista ala-astetta.
EnglishThis trend continues where access to basic and higher education is concerned.
Tämä suuntaus jatkuu, kun on kyse mahdollisuuksista peruskoulutukseen ja korkeampaan koulutukseen.
EnglishBut still there are daily cutbacks in basic education in schools.
Kuitenkin peruskoulutukseen ja peruskouluun kohdistuvia leikkauksia tehdään päivittäin.
EnglishThis tells us that a basic education is no longer sufficient for our young people.
Sen vuoksi mikään nuorison peruskouluttaminen ei riitä.
EnglishThis foundation is a guaranteed right for everyone to have a basic education and a worthwhile existence.
Tämä perusta on kaikille turvattu oikeus peruskoulutukseen ja ihmisarvoiseen elämään.
EnglishWe all know that basic education is a precondition for people to be able to benefit from further education.
Kaikkihan me tiedämme sen, että peruskoulutus on jatkokoulutuksen hyödyntämisen edellytys.
EnglishAs mentioned by the rapporteur, a basic education is not enough.
Aivan kuten esittelijä sanoi, ei peruskoulutus riitä.
EnglishI urge the Commission and the Council to make the link between poverty eradication and basic education.
Kehotan komissiota ja neuvostoa havaitsemaan köyhyyden poistamisen ja peruskoulutuksen välisen yhteyden.
EnglishWe gave EUR 320 million to Iraq last year, particularly for health, education and basic needs.
Myönsimme Irakille viime vuonna 320 miljoona euroa, erityisesti terveydenhuoltoon, koulutukseen ja perustarpeisiin.
EnglishThe Member States should at least guarantee disabled pupils access to basic physical education classes.
Jäsenvaltioiden pitäisi ainakin turvata vammaisten oppilaiden mahdollisuus osallistua perusliikunnan opetukseen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "basic education" suomeksi

education substantiivi
basic adjektiivi
basic substantiivi
Finnish
higher education substantiivi
basic training substantiivi
basic principle substantiivi
continuing education substantiivi