EN

bases {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "bases"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Union needs to question the bases of its cooperation with Colombia.
Euroopan unionin on pohdittava, mihin sen ja Kolumbian välinen yhteistyö perustuu.
EnglishIn reality, we have sound legal bases on which to act against wage discrimination.
Meillähän on oikeastaan vankka oikeusperusta palkkasyrjinnästä valittamiseen.
EnglishThe bases are set out in my report and I hope that they will be adopted tomorrow.
Perusta on asetettu mietinnössäni, ja toivon, että se hyväksytään huomenna.
EnglishI am thinking, for example, of the former Russian nuclear bases on the Kola Peninsula.
Tarkoitan tällä esimerkiksi Venäjän entisiä ydintukikohtia Kuolan niemimaalla.
EnglishIt still remains to be seen how far the agreement on legal bases will take us.
Oikeudellisista perustoista sovittaessa käy vasta ilmi, miten pitkälle sopimus kantaa.
EnglishIt bases its security on dialogue, the abolition of poverty, and development links.
Se perustaa turvallisuutensa vuoropuheluun, köyhyyden poistamiseen ja kehitysyhteyksiin.
EnglishThe legal bases stipulate that we are obliged to do exactly the opposite.
On sitovaa ja oikeusperustoissa määrätty, että toimitaan juuri päinvastoin!
EnglishI think that this could be considered, as long as the relevant legal bases allow it.
Mielestäni tämä voisi olla mahdollista, kunhan siihen on olemassa oikeudellinen perusta.
EnglishSuch bases were only not required for actions described as non-significant.
Se sulki tämän vaatimuksen ulkopuolelle ainoastaan niin kutsutut ei-merkittävät toimet.
English- (DA) We have some reservations regarding the legal bases of both reports.
. (DA) Suhtaudumme varauksellisesti kummankin mietinnön oikeusperustaan.
EnglishScience is the essential foundation on which the EU bases decisions on food.
EU perustaa elintarvikkeita koskevat päätöksensä tieteelliseen tietoon.
EnglishHistorically, Europe bases its foundation on the single European market.
Historiallisesti Euroopan unionin perusta on Euroopan yhtenäismarkkinoissa.
EnglishThe rail networks were built on very national or nationalist bases.
Rautatieverkostot on rakennettu kansalliselta tai kansallismieliseltä pohjalta.
EnglishMr President, press freedom is undoubtedly one of the bases of any functioning democracy.
Arvoisa puhemies, lehdistönvapaus on kiistatta jokaisen toimivan demokratian perusta.
EnglishFirst of all, because I believe that we have the necessary legal bases.
Ensiksikin koska mielestäni meillä on käytössämme tarvittava oikeusperusta.
EnglishWe also need better co-ordination of the data bases created by the Commission itself.
Me tarvitsemme myös niiden tietokantojen parempaa koordinointia, jotka komissio itse luo.
EnglishIt is not a question of not having the necessary means or legal bases.
Kyse ei ole puuttuvista mahdollisuuksista tai puuttuvasta oikeudellisesta perustasta.
EnglishThe first chapters of the report describe the bases of the EU' s policy on human rights.
Vuosikertomuksen ensimmäisissä luvuissa kuvataan EU:n ihmisoikeuspolitiikan lähtökohtia.
EnglishThe internal market can only function with appropriate legal bases.
Sisämarkkinat voivat toimia vain asiaomaiselta lainsäädännölliseltä pohjalta.
EnglishWe must now seize this opportunity to reinitiate this policy on solid bases.
Ihmisoikeuspolitiikka on käynnistettävä uudelleen vakaalta pohjalta.