"basement" - Suomenkielinen käännös

EN

"basement" suomeksi

EN

basement {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "basement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey took me to the police station, the basement of the police station.
He veivät minut poliisilaitokselle, poliisilaitoksen kellariin.
EnglishThere will also be a new, waterproof basement that will house the archives and technical rooms.
Grossmarkthallen alle tulee vedenpitävä kellari, johon sijoitetaan arkistot ja teknisiä tiloja.
EnglishMadam President, maybe at long last we will decide that the Medical Services should not be placed in the basement.
Arvoisa puhemies, päättänemme vihdoinkin siitä, että lääkintähuoltoa ei pitäisi sijoittaa kellariin.
EnglishThe sewers in the basement are broken.
EnglishThe market in weapons is now so competitive that some of the most horrific despots are getting bargain basement deals for weapons of mass destruction.
Joukkotuhoaseiden markkinoilla on nyt niin kova kilpailu, että jotkut hirveät tyrannit saavat aseita pohjahinnoin.
EnglishThe Members have to wait in a basement full of exhaust fumes, which delays them and which does not do their health much good either.
Parlamentin jäsenten täytyy odottaa kellarissa, joka on täynnä pakokaasua, mikä johtaa myöhästymisiin ja mikä ei ole myöskään terveydelle juurikaan hyväksi.
EnglishThere are problems with radioactive dust in the former reactor hall, and there is an accumulation of radioactive water in the basement rooms of the reactor area.
Entisessä reaktorihallissa on ongelmia radioaktiivisen pölyn kanssa, ja reaktorialueella sijaitseviin kellarihuoneisiin on kertynyt radioaktiivista vettä.
EnglishEspecially as regards the incredible affair of the basement floors of the 'Caprice des dieux' , I trust we shall reach a satisfactory solution before the end of the year.
Toivon erityisesti " Caprice des dieux'n" kellarikerroksen uskomattoman tapauksen osalta, että pystyisimme löytämään tyydyttävän ratkaisun ennen vuoden loppua.
EnglishThese works had no impact on the structure of the Grossmarkthalle, as the diagonal columns that support the roof shells rest on separate footings that extend down to the basement.
Työt eivät vaikuttaneet Grossmarkthallen rakenteeseen, sillä kattorakenteita kannattavat viistopylväät seisovat erillisillä kellariin ulottuvilla jalustoilla.
EnglishParliament is no more able than anyone else to spend money that it has not got, at least not until we have a printing machine installed in the basement that we can use to print euro notes!
Parlamenttikaan ei voi käyttää rahaa, jota sillä ei ole, ainakaan niin kauan kuin meillä ei ole kellarissa painokonetta, jolla voimme painaa euroseteleitä!

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "basement":

basement
English