EN

based {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "based"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
Arvoisa herra puhemies, esillä oleva budjettisiirto perustuu kahteen esitykseen.
EnglishThe cooperation is based on mutual trust and respect between the Member States.
Yhteistyö perustuu jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.
EnglishAn invention might also be based on a novel application of familiar technology.
Keksintö saattaa myös perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen.
EnglishBased on your selection criteria, select the mailboxes to migrate in this batch.
Valitse tässä erässä siirrettävät postilaatikot valintakriteeriesi perusteella.
EnglishWe want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
Haluamme vähentää todellisia vaikutuksia riskien tieteellisen arvioinnin pohjalta.
EnglishVoting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.
Äänestys perustuu etuihin – tuottaako maa esimerkiksi viiniä ja niin edelleen.
EnglishAs such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Koska tällainen päätös voidaan aina riitauttaa, sillä on oltava vankat perusteet.
EnglishThere is no doubt that the regime in Baghdad is a dictatorship based on terror.
Ei ole epäilystäkään siitä, että Bagdadissa vallitsee diktatorinen hirmuhallinto.
EnglishThat is why it is important for us to have obtained the activity-based budget.
Tästä syystä on tärkeää, että saatoimme laatia toimintoperusteisen talousarvion.
EnglishActivity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
Toimintoperusteinen budjetointi ja johtaminen ovat tämän uudistuksen kulmakiviä.
EnglishPartnership at work must be based on the firm foundation of union recognition.
Työsuhteiden on perustuttava ammattiliittojen tunnustamisen vakaalle perustalle.
EnglishWe must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
Meidän on pidettävä pystyssä perustukset, joille Euroopan unioni on rakennettu.
EnglishBased on Parliament's codecision, we established the Institute in 2007 in Vilnius.
Instituutti perustettiin Vilnaan vuonna 2007 parlamentin yhteisestä päätöksestä.
EnglishYou can change the title of a scheduled recording based on the channel and time.
Voit muuttaa kanavaan ja kellonaikaan perustuvan ajoitetun tallennuksen nimikettä.
EnglishThis text uses concepts based on the agreement reached between the institutions.
Tässä tekstissä käytetään toimielinten väliseen sopimukseen perustuvia käsitteitä.
EnglishThis is based on the result of the report on the sustainable use of pesticides.
Tämä perustuu torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan mietinnön tuloksiin.
EnglishThe digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.
Digitaalinen tietoyhteiskunta tekee maailmasta yhden yhtenäisen kokonaisuuden.
EnglishNext year, we shall all be forced to teach ourselves activity-based budgeting.
Ensi vuonna meidän kaikkien on pakko opetella toimintoperusteista budjetointia.
EnglishThese are also based on the rules of the Fifth Framework Programme for Research.
Lisäksi säännöt perustuvat viidettä tutkimuksen puiteohjelmaa koskeviin sääntöihin.
EnglishUnlike paper-based advertising, this is often at the expense of the recipient.
Sehän tapahtuu usein vastaanottajan kustannuksella toisin kuin paperimainonnassa.