"base rate" - Suomenkielinen käännös

EN

"base rate" suomeksi

EN

base rate {substantiivi}

volume_up
1. rahoitus
base rate

Esimerkkejä "base rate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf you don't see subscores and a base score, click Rate this computer.
Jos et näe osapistemääriä ja peruspistemäärää, valitse Luokittele tämä tietokone.
EnglishSome people blame the European Central Bank and claim that the base rate is too high.
Monet vierittävät syyn siitä Euroopan keskuspankin niskoille, koska peruskorot ovat heidän mielestään liian korkeat.
EnglishMr Trichet made a statement about a possible rise in the European Central Bank base rate within the next month.
Jean-Claude Trichet antoi lausunnon, joka koski Euroopan keskuspankin peruskoron mahdollista nostamista seuraavan kuukauden aikana.
EnglishIt was logical that a few days ago the ECB used its most effective weapon to influence the base rate and raise it by a quarter of a per cent.
Oli loogista, että EKP käytti muutama päivä sitten tehokkainta asettaan vaikuttaakseen peruskorkoon ja nosti sitä 0,25 prosenttiyksiköllä.
EnglishThe Windows Experience Index is a measurement that tells you how well your PC works with Windows and uses a base score to rate the experience you can expect.
Windowsin järjestelmäluokitus on mittaus, joka kertoo, kuinka hyvin tietokoneesi toimii Windowsin kanssa, ja antaa oletettavalle toiminnalle peruspistemäärän.
EnglishIn Malta, for example, the decision that we should join the ERM2 now, was taken unilaterally by the government without any kind of consultation, not even about the base rate.
Esimerkiksi Maltalla päätös ERM2:een liittymisestämme tehtiin yksipuolisesti hallituksen toimesta ilman minkäänlaista kuulemista edes peruskurssista.
EnglishThe ECB lowered its own base rate too late, after a short-sightedness that has already cost the more fragile economies and those who are in debt to the banks dearly.
EKP laski peruskorkoaan liian myöhään, vasta kun lyhytnäköisyys on jo koitunut kalliiksi kaikkein hauraimmille talouksille sekä niille, jotka ovat velkaa pankille.
EnglishThe tax base and tax rate are to some extent interrelated, depending on the breadth of the harmonised tax base and the scope of exclusions and deductibles.
Veropohja ja veroaste ovat jossain määrin toisistaan riippuvaisia riippuen yhtenäistetyn veropohjan laajuudesta sekä soveltamisalan ulkopuolelle jättämisistä ja vähennysten soveltamisalasta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "base rate" suomeksi

rate substantiivi
base substantiivi
base adjektiivi