"base level" - Suomenkielinen käännös

EN

"base level" suomeksi

EN

base level {substantiivi}

volume_up
base level

Esimerkkejä "base level"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI will concentrate for a moment on one of the most talked-about projects: the Brenner base-level tunnel.
Pysähdyn hetkeksi yhteen useimmin mainituista hankkeista: Brennerin tunneliin.
EnglishOne of these projects is the extension of the north-south link, and in particular the Brenner base-level tunnel.
Yksi näistä hankkeista on pohjoisen ja etelän välisen yhteyden kehittäminen ja siinä yhteydessä erityisesti Brennerin tunneli.
EnglishSecondly, I agree with Mr Ebner and others that, as far as the Brenner base-level tunnel is concerned, we have to think up some new ideas.
Toiseksi olen samaa mieltä kollega Ebnerin ja muiden kollegoiden kanssa siitä, että meidän on löydettävä uusia ideoita Brennerin tunnelin osalta.
EnglishIt is unforgiveable that the UK Government is slashing spending to below the 2% base level every NATO member is meant to honour.
On anteeksiantamatonta, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus leikkaa menoja alle kahden prosentin perustason, jota jokaisen Naton jäsenen on tarkoitus noudattaa.
EnglishFurthermore, to gather "base-set" level of information simply for chemicals manufactured in volumes over one tonne per year will take approximately 36 years alone, according to the IEH report.
Lisäksi IEH:n raportin mukaan jo perustiedon kerääminen pelkästään yli tonnin painoisina tuotteina valmistetuista kemikaaleista kestää noin 36 vuotta.
EnglishAccording to Article 95.3 of the Treaty, the Commission 'will take as a base a high level of protection' in its proposals concerning the setting up of the internal market and its operation.
EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 3 kohdan nojalla komissio "perustaa" sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat ehdotuksensa "suojelun korkeaan tasoon".
EnglishWhat we need is to complete the Brenner base-level tunnel rapidly, for the sake of the population concerned, the environment and a sustainable, forward-looking transport policy.
Me tarvitsemme Brennerin tunnelin nopeaa toteuttamista väestön ja ympäristönsuojelun kannalta sekä kestävän, tulevaan kehitykseen joustavasti mukautuvan liikennepolitiikan hengessä.
EnglishThere is no doubt that greater humanitarian efforts are needed in the form of food, and also in the form of medical aid, in order to reach the base level for the existing needs.
Tarvitaan epäilemättä entistä suurempia humanitaarisia sijoituksia elintarvikkeiden, mutta myös sairaanhoidon muodossa, jotta päästäisiin olemassa olevien tarpeiden vaatimalle perustasolle.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "base level" suomeksi

level adjektiivi
level substantiivi
base substantiivi
base adjektiivi