EN

bars {substantiivi}

volume_up
1. Urheilu

Esimerkkejä "bars"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDissidents often disappear behind bars for a ridiculously long period of time.
Toisinajattelijoita häviää usein naurettavan pitkäksi ajaksi kaltereiden taakse.
EnglishIn which of this Parliament's bars and restaurants is fairly traded coffee served?
Missä parlamentin kahviloissa ja ruokaloissa tarkoillaan reilun kaupan kahvia?
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
On kuitenkin todettu, että osa toisinajattelijoista on yhä kaltereiden takana.
EnglishThese were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
Ne olivat kuin isku vasten Kuuban vankiloissa istuvien raukkojen kasvoja.
EnglishThe original proposal would have seen such bull bars taken off the market.
Alkuperäisessä ehdotuksessa tällaiset karjapuskurit haluttiin poistaa markkinoilta.
EnglishFor all the rhetoric, how many people-traffickers have actually been put behind bars?
Kuinka monta ihmiskauppiasta on saatu telkien taakse pelkillä korulauseilla?
EnglishIt is thanks to you that these new bars can be kept on the market.
Teidän ansiostanne nämä uudet karjapuskurit voidaan pitää edelleen markkinoilla.
EnglishThis is particularly true in enclosed spaces, such as workplaces, bars and restaurants.
Tämä on erityisen totta suljetuissa tiloissa, kuten työpaikoilla, baareissa ja ravintoloissa.
EnglishWe would like there to be sofas, bars, high quality restaurants and televisions on trains.
Haluamme juniin sohvia, baareja, ylellisiä ravintoloita ja television.
EnglishOpponents are put behind bars, beaten up or excluded from elections.
Vastustajat pannaan telkien taa, heitä hakataan eikä heidän sallita osallistua vaaleihin.
EnglishFor more information, see Using menus, buttons, bars, and boxes.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Valikoiden, painikkeiden, palkkien ja ruutujen käyttäminen.
EnglishOnly the European bars reacted spontaneously, by expressing their opposition to reform.
Ainoastaan eurooppalaiset asianajajayhdistykset reagoivat välittömästi vastustamalla uudistusta.
EnglishThey are caged in the sense of there being iron bars or nets.
Ne muistuttavat häkkejä siltä osin, että niissä on rautatangot tai verkot.
EnglishWe are all grateful for the fact that Milosevic is behind bars.
Me kaikki olemme kiitollisia siitä, että Miloeviæ on kaltereiden takana.
EnglishOther windows might have additional buttons, boxes, or bars.
Joissakin ikkunoissa voi olla myös muita painikkeita, ruutuja tai palkkeja.
English13:43 Now, when psychologists show you bars, you know that they are showing you averages of lots of people.
13:43 Kun psykologit esittävät palkkeja, kyse on monien ihmisten keskiarvoista.
EnglishUse panning to see another part of a page that has scroll bars.
Panoroinnin avulla voit tarkastella toista sellaisen sivun osaa, jolla on vierityspalkkeja.
EnglishThe way the situation is now, they are the ones who belong behind bars, not the dissidents in Burma!
Tässä tilanteessa juuri he kuuluisivat telkien taakse, eivät burmalaiset toisinajattelijat!
EnglishOpponents who have or threaten to acquire support are put behind bars.
Vastustajat, joilla on kannatusta tai jotka ovat vaarassa saada kannatusta, suljetaan lukkojen taakse.
EnglishNor does it define what is meant by rigid bull bars.
Siinä ei myöskään määritellä, mitä jäykillä karjapuskureilla tarkoitetaan.