EN

barred {adjektiivi}

volume_up
Substantial areas of airspace continue to be barred to any but military traffic.
Merkittävän suuri osa ilmatilasta on edelleen kielletty sotilasliikenteeltä.
The press is muzzled, human rights organisations are barred and opposition is driven abroad.
Lehdistö on vaiennettu, ihmisoikeusjärjestöjen toiminta on kielletty ja oppositio on pakotettu siirtymään ulkomaille.
Mrs Eren Keskin, a lawyer and deputy chairman of the IHD, has just been barred from practising law for a year.
IHD:n asianajajalta ja varapuheenjohtajalta Eren Keskiniltä on juuri äskettäin kielletty asianajajan ammatin harjoittaminen vuodeksi.
barred (myös: streaky)
barred (myös: closed, enclosed)

Esimerkkejä "barred"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSubstantial areas of airspace continue to be barred to any but military traffic.
Merkittävän suuri osa ilmatilasta on edelleen kielletty sotilasliikenteeltä.
EnglishAre the criminal proceedings in the two Member States mentioned time-barred or not?
Onko rikosoikeudellinen menettely kahdessa mainitussa jäsenvaltiossa vanhentunut vai ei?
EnglishThey are barred from professional life and even access to health care.
Naisilta kielletään osallistuminen työelämään ja jopa terveydenhoitopalvelujen käyttö.
EnglishWe are opening up our markets, yet textile manufacturers are barred from the Chinese market.
Avaamme omia markkinoitamme, mutta tekstiilivalmistajilla ei ole pääsyä Kiinan markkinoille.
EnglishThose responsible for war crimes must be removed and barred from working in the police.
Sotarikoksista vastuulliset on poistettava poliisista ja heitä on estettävä työskentelemästä siellä.
EnglishOtherwise, business will be barred from receiving any aid.
Muussa tapauksessa yrityksiltä olisi evättävä mahdollisuus saada minkäänlaista tukea.
EnglishThe justification for this is that, as long as the WTO route is barred, we must find new ways.
Perusteluna on, että niin kauan kuin WTO-tie on tukossa, meidän on löydettävä muita reittejä.
EnglishMisuse, which was previously possible, was barred by Amendment No 19 to Article 13, paragraph 2.
Tarkistus 19 13 artiklan 2 kohtaan estää väärinkäytön, joka on ollut tähän asti mahdollista.
EnglishI ask myself why women are barred from education in many countries.
Ihmettelen: miksi naisten koulutus estetään monissa valtioissa?
EnglishThey barred the way to a delegation which had arrived there on a purely humanitarian mission.
He estivät pääsyn valtuuskunnalta, joka oli perustettu puhtaasti humanitaarista vierailua varten.
EnglishWe also need to think about the way in which liability is statute-barred.
EnglishIt is a fact that what we can see going on there now is an election campaign with virtually no holds barred.
On todettava, että käynnissä olevassa vaalikampanjassa ei ole käytännössä minkäänlaisia rajoitteita.
EnglishAt the same time, liability is statute barred after ten years and capped at EUR 75 million.
Sitä varten on kaavailtu toisaalta kuitenkin kymmenen vuoden vastuumääräaikaa ja vastuun 75 miljoonan euron ylärajaa.
EnglishI arrived from Basle in the bus, with a number of colleagues from various countries, to find the gates barred.
Kun saavuin tänne Baselista linja-autolla erimaalaisten kollegojeni kanssa, portit olivat suljetut.
EnglishThe press is muzzled, human rights organisations are barred and opposition is driven abroad.
Lehdistö on vaiennettu, ihmisoikeusjärjestöjen toiminta on kielletty ja oppositio on pakotettu siirtymään ulkomaille.
EnglishBy way of contrast, the OSCE was barred from entering Chechnya.
Etyj:ltä sen sijaan evättiin pääsy Tšetšeniaan.
EnglishHe cannot talk to journalists and he is also barred from going within 100 metres of foreign embassies.
Hän ei saa puhua toimittajille, ja hänen on pysyteltävä vähintään sadan metrin etäisyydellä ulkomaiden suurlähetystöistä.
EnglishWill members of the public be allowed to attend that meeting as observers or will they be barred from entering the Parliament?
Onko yleisöllä oikeus osallistua kokoukseen tarkkailijoina vai estetäänkö heiltä pääsy parlamenttiin?
EnglishMr Busquin is involved in the Inusop affair and has not been accused for the sole reason that the case became statute-barred.
Busquin on sekaantunut Inusop-juttuun, ja häntä ei syytetty vain sen vuoksi, että asia oli vanhentunut.
EnglishLobbyists who behave unethically must be publicly exposed and it must be possible for them to be barred.
Epäeettisesti toimivat lobbaajat on tuotava ilmi julkisesti, ja heidät pitää olla mahdollista poistaa lobbaajien keskuudesta.