"barre" - Suomenkielinen käännös

EN

"barre" suomeksi

FI
EN

barre {substantiivi}

volume_up
barre (myös: bar, rod, epistyle)

Esimerkkejä "barre"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishRaymond Barre was the Vice-President of the European Commission from 1967 to 1973 and Prime Minister of France from 1976 to 1981.
Raymond Barre toimi Euroopan komission varapuheenjohtajana vuosina 1967-1973 ja Ranskan pääministerinä vuodesta 1976 vuoteen 1981.
EnglishAs the former French Prime Minister, Raymond Barre, put it, in the European Union, the more we are, the greater the problems.
Kuten Ranskan entinen pääministeri Raymond Barre on sanonut: " Euroopan unionissa nauretaan sitä vähemmän, mitä enemmän hulluja on koolla."
EnglishMadam President, since the fall of the Siad Barre regime in 1991, Somalia has not had a properly functioning government.
PSE-ryhmän puolesta.- (PL) Arvoisa puhemies, Siad Barren hallinnon vuonna 1991 tapahtuneen sortumisen jälkeen Somalialla ei ole ollut asianmukaisesti toimivaa hallitusta.
EnglishThere has been no functioning government since the overthrow of the Said Barre regime in 1991 which led to anarchy, inter-clan fighting and banditry.
Vuonna 1991 tapahtuneen Siad Barren hallituksen kaatamisen jälkeen siellä ei ole ollut toimivaa hallitusta, mikä on johtanut anarkiaan, klaanien väliseen taisteluun ja ryöstelyyn.
EnglishOn the basis of the Barre Plan, the Heads of State or Government called on the Council of Ministers to devise a strategy for the realisation of Economic and Monetary Union (EMU).
Barren suunnitelman pohjalta yhteisöjen valtion- tai hallitusten päämiehet kehottivat ministerineuvostoa kehittämään strategian talous- ja rahaliiton (EMU) toteuttamiseksi.
EnglishIn 1969, the European Commission submitted a plan (the "Barre Plan") to follow up on the idea of a single currency because the Bretton Woods system was showing signs of increasing strain.
Kun paineet Bretton Woods -järjestelmää kohtaan kasvoivat, Euroopan komissio esitteli vuonna 1969 suunnitelman (nk. Barren suunnitelma), jossa se kehitti edelleen ajatusta yhteisestä rahasta.