"baron" - Suomenkielinen käännös

EN

"baron" suomeksi

EN

baron {substantiivi}

volume_up
baron
Achieving this, as Baron Lamfalussy points out in his report, requires a more efficient decision-making process.
Kuten paroni Lamfalussy raportissaan korostaa, tämä edellyttää tehokasta päätösprosessia.
It's strange -- extinction as a concept wasn't even thought about until Baron Cuvier in France found this first mastodon.
On kummallista -- sukupuuttoon kuolemista ei oltu edes ajateltu, kunnes ranskalainen paroni Cuvier löysi tämän ensimmäisen mastodontin.
I, too, think that the Committee of Wise Men, chaired by Baron Lamfalussy, has done an exceptionally thorough job.
Myös minä olen sitä mieltä, että paroni Lamfalussyn johtama viisaiden miesten ryhmä on tehnyt harvinaisen perusteellista työtä.

Esimerkkejä "baron"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI asked whether it was Mr Barón Crespo, or whether it was Lord Plumb, or whoever.
Onko sen esittänyt herra Barón Crespo vai herra Plumb tai kuka ikinäkin, sitä kysyin.
English   – Mr Barón Crespo, all these requests will be scrupulously passed on to Pat Cox.
   – Hyvä Barón Crespo, kaikki nämä pyynnöt välitetään tarkkaan Pat Coxille.
EnglishMadam President, I would simply like to react to the intervention of Mr Barón Crespo.
Arvoisa puhemies, haluaisin vain ottaa kantaa puheenjohtaja Barónin puheenvuoroon.
EnglishMadam President, I have all due respect for Mr Barón Crespo' s proposal and solicitude.
Arvoisa puhemies, annan täyden arvon Barón Crespon ehdotukselle ja huolenpidolle.
EnglishMr Barón Crespo, is this a formal request on behalf of the Socialist Group?
Jäsen Barón Crespo, onko tämä sosialistiryhmän puolesta esitetty muodollinen pyyntö?
EnglishIf that is an alien concept to Mr Barón Crespo, then I am sorry for him.
Jos tämä on jäsen Barón Crespolle vieras käsite, olen pahoillani hänen puolestaan.
EnglishI therefore think that the objection raised by Mr Barón Crespo is not a valid one.
Näin ollen olen sitä mieltä, että puheenjohtaja Barón Crespon vastalause ei ole oikeutettu.
EnglishThe amendments proposed by Mr Barón Crespo are in line with this and I fully support them.
Kollegamme Barón Crespon meille ehdottamat tarkistukset ovat tämänsuuntaisia.
EnglishI would not therefore bring it under the same regulation as Mr Barón Crespo just mentioned.
En haluaisi, että asia yhdistettäisiin siihen, mistä Barón Crespo juuri puhui.
EnglishMr Barón Crespo said so and Mr Lannoye also drew our attention to it.
Jäsen Barón Crespo sanoi niin, ja jäsen Lannoyekin kiinnitti huomiomme tähän.
EnglishMore specifically, I would stress the absolute falsehood of what Mr Barón Crespo has said.
Erityisesti haluan kiistää kollega Barón Crespon täysin perättömän väitteen.
EnglishLooking to the future, I would like to pick up Mr Barón Crespo's point.
Tulevaisuuden osalta haluan ottaa esiin Barón Crespon esittämän näkökohdan.
EnglishSo I would like to concentrate on one aspect of the Barón Crespo report.
Sen vuoksi haluaisin keskittyä Barón Crespon mietinnön yhteen näkökohtaan.
EnglishMr Barón has made a statement, an accusation which I believe to be particularly serious.
Jäsen Barón Crespo esitti toteamuksen – syytöksen, joka on mielestäni erityisen vakava.
EnglishI will just make a few brief points, the first of which is addressed to Mr Barón Crespo.
Esitän vain lyhyesti muutamia seikkoja. Ensimmäinen on osoitettu jäsen Barón Crespolle.
EnglishMr Barón Crespo, it is not a question of shifting the responsibility on to someone.
Herra Barón Crespo, kyse ei ole siitä, että sälytämme vastuumme jonkun toisen kannettavaksi.
EnglishMadam President, I am able to confirm the comments made by my colleague, Mr Barón Crespo.
Arvoisa puhemies, voin vahvistaa sen, mitä kollegani Barón Crespo sanoi tästä kohdasta.
EnglishMr Barón Crespo, I still do not have any information at the moment.
Parlamentin jäsen Barón Crespo, minulla ei ole tällä hetkellä vielä tietoa asiasta.
EnglishI should like to apologise to Mr Barón Crespo that I gave the speaking order incorrectly.
Pyydän anteeksi jäsen Barón Crespolta, että jaoin puheenvuorot väärässä järjestyksessä.
EnglishI should just like to make an observation on what Mr Barón Crespo said in his speech.
Haluaisin esittää yhden huomautuksen siitä, mitä jäsen Barón Crespo totesi puheenvuorossaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "baron":

baron