"barometer" - Suomenkielinen käännös

EN

"barometer" suomeksi

EN

barometer {substantiivi}

volume_up
barometer
It is a confidence that would spontaneously give a boost to growth, as well as to the birth rate, which is a good barometer of the state of our society.
Kyse on luottamuksesta, joka vauhdittaisi spontaanisti kasvua sekä nostaisi syntyvyysastetta, joka on hyvä barometri yhteiskuntamme tilasta.

Esimerkkejä "barometer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishGiven this dilemma, there is no point in setting up an extensive employment barometer.
Tämän pulman vuoksi ei ole mielekästä ottaa käyttöön laaja-alaista työllisyysbarometriä.
EnglishEnergy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
Energia on EU:n ja Venäjän politiikan ja talouden ilmapuntari.
EnglishIs the publication of a solidarity barometer appropriate and necessary?
Olisiko solidaarisuusbarometrin julkistaminen sopivaa ja tarpeellista?
EnglishAnyone nostalgic for an old barometer will be able to buy one.
Jokainen vanhoihin ilmapuntareihin mieltynyt voi jatkossakin ostaa sellaisen.
EnglishBiodiversity should be viewed as the most reliable barometer of the state of the environment.
Biologista monimuotoisuutta olisi pidettävä ympäristön tilan luotettavimpana mittaajana.
EnglishThe PSE Group pushed for the two-year phase-out for the barometer industry.
PSE-ryhmä pyrki siihen, että ilmapuntariyrityksiä koskeva kahden vuoden siirtymäaika hyväksyttäisiin.
EnglishI suggest introducing a barometer to gauge solidarity throughout the EU.
Ehdotan EU:n laajuisen solidaarisuusbarometrin käyttöönottoa.
EnglishThe Euro-barometer, which we always ignore, tells us as much.
Sama asia käy ilmi Eurobarometri-tutkimuksesta, jonka aina sivuutamme.
EnglishIn any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
Joka tapauksessa Kaliningradista tulee suhteittemme ilmapuntari.
EnglishLet us not react to the emotional part of this debate, but use science as our barometer.
Älkäämme reagoiko keskustelun tunneperäiseen puoleen, vaan käyttäkäämme puntarina tieteellistä tutkimusta.
EnglishIncomes are in fact the barometer of the viability of farms.
Tulot ovat itse asiassa maatilojen elinvoimaisuuden mittari.
EnglishWe are thus opposed to a comparison of the employment barometer with the environmental section.
Näin ollen emme pidä suotavana, että työllisyysbarometriä ja ympäristönsuojelunäkökohtia verrataan toisiinsa.
EnglishAnyone who wants to can buy an electronic replica that looks exactly like an old-fashioned barometer.
Jokainen, joka haluaa, voi ostaa sähköllä toimivan kopion, joka muistuttaa täysin vanhanaikaista barometria.
EnglishMr President, across Europe barometer manufacturing has been part of our heritage for many centuries.
(EN) Arvoisa puhemies, barometrien valmistus on kuulunut perintöömme vuosisatojen ajan kaikkialla Euroopassa.
EnglishOccasionally the barometer gives a real storm reading.
EnglishElections act as a barometer in any democracy.
Vaalit toimivat minkä tahansa demokratian mittarina.
EnglishAnd yet we stopped barometer production.
EnglishThe barometer of European public opinion, published in recent days in various newspapers, illustrates the schizophrenia we face.
Useissa sanomalehdissä äskettäin julkaistun eurobarometrin mukaan olemme varsin ristiriitaisessa tilanteessa.
EnglishThus I strongly support Amendment 19 to exempt barometer manufacturers from the ambit of this directive.
Tämän vuoksi tuen voimakkaasti tarkistusta 19, jotta barometrien valmistajat jätettäisiin tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
EnglishThe first is that the present discussion on Romania is, in my view, the best possible barometer of the current enlargement round.
Ensinnäkin Romaniasta nyt käytävä keskustelu on mielestäni nykyisen laajentumiskierroksen paras mahdollinen puntari.