EN

bargain {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "bargain"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow, we are talking about whether they are to be given money into the bargain.
Nyt keskustelemme siitä, olisiko puolueille annettava kaiken lisäksi rahaa.
EnglishWill you keep your side of that bargain which says this Treaty is dead?
Pidättekö kiinni sopimuksen omasta puolestanne, jonka mukaan sopimus on kuollut?
EnglishBoth sides of the bargain need to understand their rights and obligations.
Molempien osapuolten on ymmärrettävä oikeutensa ja velvollisuutensa.
EnglishMr President, I must tell you that there will no fool's bargain struck with us.
Arvoisa puhemies, minun on sanottava teille, että me emme osallistu narrien markkinoiden perustamiseen.
EnglishI am confident that the forthcoming European Council will be able to fulfil its side of the bargain.
Luotan siihen, että tuleva Eurooppa-neuvosto hoitaa oman osuutensa asiasta.
EnglishThus businesses and citizens will have made a fool's bargain.
Näin yritykset ja kansalaiset ovat tulleet tehneeksi hölmöläisten kaupat.
EnglishMr President, the Kremlin has got all it wanted from its bargain with President Sarkozy.
(EN) Arvoisa puhemies, Kremlillä on kaikki, mitä se halusi neuvotteluissaan presidentti Sarkozyn kanssa.
EnglishIt is no longer the time for a fool’s bargain for the South.
Nyt ei ole aika yrittää huijata etelää kaupanteossa.
EnglishShe is a lady who drives a very hard bargain, I have to say.
Minun on sanottava, että hän pitää lujasti puoliaan.
EnglishI firmly believe that we have fulfilled our part of the bargain and we can go to Madrid with our heads held high.
Uskon vahvasti, että olemme tehneet oman osuutemme ja että voimme mennä Madridiin pystyssä päin.
EnglishEmployer and employee strike a mutual bargain in the same way as the buyer and seller of any commodity.
Työnantaja ja työntekijä käyvät keskenään kauppaa samaan tapaan kuin minkä tahansa hyödykkeen ostaja ja myyjä.
EnglishHowever, what is important now is that the Commission and the Member States drive a hard bargain in Copenhagen.
Nyt on kuitenkin tärkeää, että komissio ja jäsenvaltiot esittävät tiukkoja vaatimuksia Kööpenhaminassa.
EnglishThe judges also want to be legislators, and in this case constitutional legislators into the bargain.
Tuomarit haluavat olla myös lainsäätäjiä, jotka tässä tapauksessa kaiken kukkuraksi haluavat säätää perustuslaista.
EnglishFor example, the bargain or British cheque.
Esimerkkinä voisin mainita tarjouksen tai brittiläisen sekin.
EnglishNow there are real deals to be had at bargain prices.
Tarjolla on todellisia etuja kannattavaan hintaan.
EnglishWe should not be seen to be renewing agreements where the third party has not fulfilled their side of the bargain.
Meidän ei pidä antaa sellaista kuvaa, että uusimme sopimuksia, joita kolmas osapuoli ei ole noudattanut.
EnglishThe saddest aspect of all this is that we demand they keep their side of the bargain when we forget to keep ours.
Surullisinta kaikessa tässä on, että pyydämme valtioita pitämään lupauksensa, vaikka itse unohdamme omamme.
EnglishWe can do this by driving a hard bargain, yet remaining specific, regarding the planned reforms in Zimbabwe.
Siihen voidaan vaikuttaa käymällä tiukkoja mutta konkreettisia neuvotteluja niistä uudistuksista, joita Zimbabwessa aiotaan toteuttaa.
EnglishWe know that the Commission has driven a hard bargain, but, in the words of the Korean proverb, 'even the best make mistakes'.
Tiedämme, että komissio on esittänyt kovia vaatimuksia, mutta korealaisen sanonnan mukaan parhaatkin tekevät virheitä.
EnglishIt is absolutely essential that we enshrine in European law the right to join trade unions and the right to bargain collectively.
On aivan välttämätöntä, että säilytämme Eurooppa-oikeudessa oikeuden liittyä ammattiliittoihin ja tehdä työehtosopimuksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bargain":

bargain