EN

barbaric {adjektiivi}

volume_up
Exploitation of this kind is a barbaric form of modern slavery.
Tämän kaltainen hyväksikäyttö on nykyaikaisen orjuuden barbaarinen muoto.
It is a barbaric system which forces women into a sub-human status.
Se on barbaarinen järjestelmä, joka alistaa naiset ali-ihmisten asemaan.
Tämä on barbaarinen ja tekopyhä suhtautumistapa.
Its barbaric curtailment leaves the world a good deal poorer.
Tämän elämän raakalaismainen katkaiseminen teki maailmasta koko lailla köyhemmän.
This barbaric punishment by execution has no place in the modern world.
Tämä raakalaismainen rangaistus eli teloitus ei kerta kaikkiaan sovi nykyajan maailmaan.
It is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
Käytäntö on raakalaismainen, sitä ei saa hyväksyä, ja meidän on kiellettävä se pysyvästi.

Esimerkkejä "barbaric"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishBarbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Barbaariset islamilaiset voimat käyvät suursotaa läntistä sivilisaatiota vastaan.
EnglishThe Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s.
Japanilaiset tekivät 1930- ja 1940-luvuilla erittäin raakoja sotarikoksia.
EnglishMr President, are we going to support a country that pursues barbaric practices?
Arvoisa puhemies, aiommeko me tukea maata, jossa harjoitetaan julmuuksia?
EnglishThe Portuguese Presidency must put an end to this type of barbaric behaviour.
Puheenjohtajavaltio Portugalin on tehtävä loppu tällaisista barbaarisista käytännöistä.
EnglishIt is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Niin sanotun sivistysmaan olisi pitänyt jo aikoja sitten kumota näin sivistymätön tapa.
EnglishThe human factor has been largely overridden by the most barbaric form of capitalism.
Inhimillinen tekijä murskaantuu kaikista barbaarimaisimman kapitalismin hyökkäyksessä.
EnglishWhy is the Maltese Government determined to protect this illegal and barbaric practice?
Miksi Maltan hallitus niin määrätietoisesti suojelee laitonta ja barbaarista toimintaa?
EnglishIt is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
Käytäntö on raakalaismainen, sitä ei saa hyväksyä, ja meidän on kiellettävä se pysyvästi.
EnglishIn the 21st century in Europe that is barbaric and we should be ashamed.
Tällainen on barbaarista 2000-luvun Euroopassa, ja meidän pitäisi hävetä.
EnglishWe have no right to remain impartial when confronted with barbaric inhuman behaviour.
Emme saa jäädä puolueettomiksi kohdatessamme raakalaismaista epäinhimillistä käyttäytymistä.
EnglishThis barbaric punishment by execution has no place in the modern world.
Tämä raakalaismainen rangaistus eli teloitus ei kerta kaikkiaan sovi nykyajan maailmaan.
EnglishThe atrocities committed by the Algerians against the French were barbaric.
Algerialaisten ranskalaisille tekemät raakuudet olivat hirvittäviä.
EnglishI have expressed our condemnation of these unspeakably barbaric acts.
Olen ilmoittanut, että tuomitsemme tällaiset julmat ja ala-arvoiset teot.
EnglishIt was unusual, however, in that this barbaric behaviour was caught on film.
Epätavallista tällä kertaa oli kuitenkin se, että tämä raaka tapahtuma tallennettiin filmille.
EnglishKolima, the that demonstrated what the most barbaric political ideology is capable of doing.
Kolima, osoitti, mihin kaikkein julmin poliittinen ideologia on kykenevä.
EnglishIn the European Union we have concluded that the death penalty is barbaric.
Olemme Euroopan unionissa tehneet johtopäätöksen, jonka mukaan kuolemanrangaistus on raakuutta.
EnglishIts barbaric curtailment leaves the world a good deal poorer.
Tämän elämän raakalaismainen katkaiseminen teki maailmasta koko lailla köyhemmän.
EnglishThat alone is an argument against this barbaric form of punishment.
Pelkästään tämä on yksi argumentti tätä barbaarista rangaistusta vastaan.
EnglishIt is a barbaric system which forces women into a sub-human status.
Se on barbaarinen järjestelmä, joka alistaa naiset ali-ihmisten asemaan.