EN

banner {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
(The sitting was suspended until the banner was withdrawn)
(Istunto keskeytettiin siihen asti, kunnes banderolli vedettiin pois.)
I shall be forced to adjourn if the banner stays; Parliament cannot be turned into a theatre.
Minun on pakko keskeyttää istunto, jos banderolli jää saliin. Parlamenttia ei saa muuttaa teatteriksi.
Olkaa hyvät ja laittakaa banderolli pois.
banner
2. Historia
banner
I believe in a Union that will hold high the banner of Solidarity and freedom, and be an inspiration to those who lack them.
Uskon unioniin, jossa Solidaarisuuden ja vapauden lippu hulmuavat korkealla ja joka on innoituksen lähteenä niille, joilta nämä puuttuvat.
That flag has represented liberal democracy far more than any other Member State of this European Union and it will go on long after your star-spangled banner has disappeared.
Tämä lippu on edustanut liberaalia demokratiaa paljon kauemmin kuin yksikään Euroopan unionin jäsenvaltioista ja vielä kauan sen jälkeen, kun tähtilippunne on hävinnyt näkyvistä.
banner
banner

Esimerkkejä "banner"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey are a symbol, a banner, a programme and a point of reference.
Se merkitsee symbolia, se merkitsee tunnusta, se merkitsee ohjelmaa ja pohdiskelua.
EnglishIt would be beneficial if we could act under one banner and with one voice.
Olisi erinomainen asia toimia kokouksessa yhteisesti edustettuna.
EnglishWhen we feared isolation, Europe raised the banner of our values.
Kun pelkäsimme jäävämme eristyksiin, EU ryhtyi puhumaan arvojemme puolesta.
EnglishA huge banner was being raised - it does not matter to what end.
Siellä pystytettiin valtavaa julistetta - sillä ei ole väliä, mihin tarkoitukseen se oli.
EnglishThese principles are Europe's banner, and we cannot make exceptions to them under any circumstances.
Nämä periaatteet ovat EU:n motto, emmekä voi tehdä niihin poikkeuksia missään oloissa.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
Samaan aikaan poliisi salli julisteet, jotka olivat homofobisia ja avoparien vastaisia.
EnglishThe banner of the Danish Presidency is 'One Europe': One Europe for all our peoples.
"Ét Europa" (Yksi Eurooppa) on puheenjohtajavaltio Tanskan tunnuslause. Kaikkien kansojemme yksi Eurooppa.
English(The sitting was suspended until the banner was withdrawn)
(Istunto keskeytettiin siihen asti, kunnes banderolli vedettiin pois.)
EnglishThe transparency banner was also waved vigorously at Tampere.
Tätä avoimuuden lippua pidettiin vahvasti esillä myös Tampereella.
EnglishIn fact, a French force with a few additional troops has been sent there under the EU banner.
Itse asiassa ranskalaiset joukot, joilla oli hieman lisäjoukkoja, on lähetetty sinne EU:n lipun alla.
EnglishI shall be forced to adjourn if the banner stays; Parliament cannot be turned into a theatre.
Minun on pakko keskeyttää istunto, jos banderolli jää saliin. Parlamenttia ei saa muuttaa teatteriksi.
EnglishUnder the banner of "progress towards transparency" , a range of documents is being locked away from the general public.
"Avoimuuden lisäämisen" varjolla kansalaisilta salattaisiin useita asiakirjoja.
EnglishIn 2005, thousands of our citizens across the world marched under the banner of making poverty history.
Vuonna 2005 tuhannet kansalaisemme marssivat eri puolilla maailmaa tehdäkseen köyhyydestä historiaa.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we meet this afternoon under the banner of 'enlargement of the European Union'.
Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tätä iltapäivää leimaa Euroopan unionin laajentuminen.
EnglishWe must not retreat from the front line of the war against terror under the banner of citizens' rights.
Meidän ei pidä perääntyä terrorismin vastaisen sodan etulinjasta kansalaisten oikeuksien verukkeella.
EnglishCulture does not only fall under the banner of culture but also under that of all kinds of other areas.
Kulttuuri ei kuulu pelkästään kulttuurin alaisuuteen vaan myös monien muiden osa-alueiden alaisuuteen.
EnglishI am pleased that the European Parliament is still holding the banner high as regards human rights.
Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti pitää lippua edelleen korkealla, kun on kyse ihmisoikeuksista.
EnglishPerhaps the Convention has raised the European banner so high that its feet do not touch the ground.
Ehkäpä Eurooppa-valmistelukunta on nostanut Euroopan lipun niin korkealle, etteivät sen jalat enää ulotu maahan.
EnglishThe German Presidency has shown its strength by uniting Member States under the banner of the Berlin Declaration.
Puheenjohtajavaltio Saksa on osoittanut vahvuutensa kokoamalla jäsenvaltiot Berliinin julistuksen alle.
EnglishIt is also important for Russia to get involved in the cooperation taking place under the banner of the Northern Dimension.
Lisäksi on tärkeää, että Venäjä osallistuu pohjoisen ulottuvuuden alalla tehtävään yhteistyöhön.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "banner":

banner