EN

banks {monikko}

volume_up
Banks benefit from preferential interest rates in order to guarantee their profits.
Pankit nauttivat normaalia edullisemmista koroista varmistaakseen voittonsa.
Banks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
Pankit ja talousalan edunvalvojat järjestävät seminaareja ja opastavat asiakkaitaan.
Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
Pankit eivät saa syrjiä EU-kansalaisia heidän kansalaisuutensa perusteella.

Esimerkkejä "banks"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Eurosystem welcomes the fact that banks have stepped up their efforts
ja maiden välisten pienten maksujen palvelutasoissa yhtenäisellä euromääräisellä
EnglishIt would be most welcome if the banks voluntarily agreed to increase the amount.
Pankkien vapaaehtoisesti tekemä korotus olisi hyvin tervetullut ja toivottava.
EnglishThe banks have been recapitalised and financial stability has enjoyed priority.
Pankkien pääomapohjaa on vahvistettu, ja rahoitusalan vakaus on ollut etusijalla.
EnglishEven the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
Suurpankkien johtajatkaan eivät enää ymmärrä näitä vaikeaselkoisia tuotteita.
EnglishFor understandable reasons banks prefer not to make a lot of noise about attacks.
Ymmärrettävistä syistä pankit eivät halua pitää valtavaa melua hyökkäyksistä.
EnglishHowever, banks have a problem with opening accounts for citizens of other countries.
Pankeille on kuitenkin ongelmallista avata tilejä toisten valtioiden asukkaille.
EnglishWhy are we not in a position to say who the real creditors of the Irish banks are?
Miksi emme pysty sanomaan, ketkä irlantilaisten pankkien todelliset velkojat ovat?
EnglishWe must now learn that carrying the burden of the banks' debt is much worse.
Meidän on nyt opittava, että pankkien velkataakan kantaminen on paljon pahempaa.
EnglishThis is also the principal mission assigned to the European system of central banks.
Tämä on myös se päätehtävä, joka osoitetaan Euroopan keskuspankkijärjestelmälle.
EnglishAs a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
Tämän vuoksi juuri pankkien on päätettävä siitä, myönnetäänkö luottoa vai ei.
EnglishParticipation is usually restricted to experts of the Eurosystem central banks.
Komiteoissa on yleensä vain eurojärjestelmän keskuspankkien asiantuntijoita.
EnglishBanks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
Pankit eivät saa syrjiä EU-kansalaisia heidän kansalaisuutensa perusteella.
EnglishTaken as a whole, the communication will be of use to banks and also consumers.
Kaiken kaikkiaan tiedonannosta on apua rahalaitoksille ja myös kuluttajille.
Englishbanks of the euro area, do our utmost to ensure that euro banknotes and coins
kuin euroalueen kansalliset keskuspankitkin tekevät kaikkensa varmistaakseen,
Englishinclude banks, retailers, educational institutions, the tourism industry and the
Eurokumppaneiksi on pyydetty pankkeja, vähittäiskauppoja, opetuslaitoksia,
EnglishThe Member States central banks’ experts are also members of the committees of
Samoin uusien jäsenvaltioiden keskuspankkien asiantuntijat ovat nyt Euroopan
EnglishIndeed, I spoke earlier about the involvement of the European banks in Asia.
Viittasin itse asiassa juuri äsken eurooppalaisten pankkien sitoumuksiin Aasiassa.
EnglishMonetary policies and the central banks were to remain active up to 1 January 1999.
Rahapolitiikat ja keskuspankit pysyvät toiminnassa 1. tammikuuta 1999 saakka.
EnglishDoes the Commission consider that Basel III will accelerate mergers between banks?
Nopeuttaako Basel III -säännöstö komission mielestä pankkien fuusioitumista?
EnglishHence, my primary commitment to involving the banks - even the banks supplying credit.
Siten ensisijainen sitoumukseni koskee pankkeja - jopa luottoa antavia pankkeja.