EN

bankrupt {adjektiivi}

volume_up
The Cuban economy is bankrupt, not because of American sanctions, but because of communism.
Kuuban talous on vararikossa, ei amerikkalaisten kauppapakotteiden, vaan kommunismin vuoksi.
. - Mr President, the Greek State is technically bankrupt.
Arvoisa puhemies, Kreikan valtio on käytännöllisesti katsoen vararikossa.
But the country is bankrupt and the new prime minister will face the same problems as the last.
Maa on kuitenkin vararikossa, ja uudella pääministerillä on edessään samat ongelmat kuin hänen edeltäjällään.
Now that it is bankrupt, and sadly so, the Icelandic Government is, of course, in the queue to join.
Kun se nyt on valitettavasti konkurssissa, on Islannin hallitus tietenkin liittymisjonossa.
Be that as it may, you can all be certain that Greece is not bankrupt, Greece is not collapsing.
Olipa asian laita miten hyvänsä, voitte kaikki olla varmoja siitä, ettei Kreikka ole konkurssissa eikä kaatumassa.
Technically, do we want to acknowledge reality, which is that the euro is a virtually bankrupt currency?
Olemmeko teknisesti katsoen valmiit tunnustamaan todellisuuden, eli sen, että euro on valuuttana lähes konkurssissa?

Esimerkkejä "bankrupt"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
Latvia oli vaarassa joutua vararikkoon ilman ulkopuolista rahoitustukea.
EnglishOver the last nine years, 77 European airline companies have gone bankrupt.
Yhdeksän viime vuoden aikana 77 eurooppalaista lentoyhtiötä on joutunut konkurssiin.
EnglishMany companies went bankrupt during the crisis and this is a huge loss.
Monet yritykset joutuivat konkurssiin kriisin aikana, ja tämä on valtava menetys.
English. - Mr President, the Greek State is technically bankrupt.
Arvoisa puhemies, Kreikan valtio on käytännöllisesti katsoen vararikossa.
EnglishOne Member mentioned the fact that in her country one bank had already gone bankrupt.
Yksi jäsenistä mainitsi, että hänen kotimaassaan eräs pankki oli jo mennyt vararikkoon.
EnglishWe do not have any companies of that size, but smaller ones have indeed gone bankrupt.
Meillä ei ole senkokoisia yrityksiä, mutta pienempiä on todellakin joutunut vararikkoon.
EnglishFor example, in 2004, the Polish airline Air Polonia went bankrupt.
Esimerkiksi puolalainen lentoyhtiö Air Polonia joutui konkurssiin vuonna 2004.
EnglishA number of airlines have recently gone bankrupt in rapid succession.
Monet lentoyhtiöt ovat joutuneet viime aikoina konkurssiin nopeaan tahtiin.
EnglishThe truth is that either we shall go bankrupt or we shall not be as secure as citizens.
Totuus on, että joko yrityksemme joutuvat konkurssiin tai kansalaisten työsuhdeturva heikkenee.
EnglishIf the bankrupt states remain in the euro area, this will mark the beginning of the end for the euro.
Jos konkurssiin ajautuneet valtiot pysyvät euroalueessa, tästä alkaa euron loppu.
EnglishThe Cuban economy is bankrupt, not because of American sanctions, but because of communism.
Kuuban talous on vararikossa, ei amerikkalaisten kauppapakotteiden, vaan kommunismin vuoksi.
EnglishHowever, if we fail to do this, the whole of Europe will go bankrupt!
Jos emme onnistu tässä, koko Eurooppa kuitenkin joutuu konkurssiin!
EnglishWe see companies going bankrupt or with a huge debt burden.
Olemme nähneet yritysten joutuvan konkurssiin tai valtavan velkataakan alle.
EnglishIt is bad economic policy and bad trade policy, and it is morally bankrupt.
Se on huonoa talouspolitiikkaa ja huonoa kauppapolitiikkaa sekä moraalisesti arveluttava toimenpide.
EnglishIt must be possible for companies which go bankrupt to be given another chance.
Konkurssiin menevien yritysten on saatava mahdollisuus.
EnglishThe administration of bankrupt estates is monitored by the bankruptcy ombudsman.
Konkurssipesien hallintoa valvoo konkurssiasiamies.
EnglishWe have been attempting to save the banks since 2008, when Lehman Brothers went bankrupt.
Olemme yrittäneet pelastaa pankkeja vuodesta 2008 lähtien, jolloin Lehman Brothers meni konkurssiin.
EnglishWe know that every year thousands of enterprises go bankrupt due to the normal course of events.
Tiedämme, että joka vuosi tuhannet yritykset menevät konkurssiin osana tavanomaista kehitystä.
EnglishNow that it is bankrupt, and sadly so, the Icelandic Government is, of course, in the queue to join.
Kun se nyt on valitettavasti konkurssissa, on Islannin hallitus tietenkin liittymisjonossa.
EnglishIf they are not covered, and an airline goes bankrupt, they will be put in a dire situation.
Jos heillä ei ole vakuutusta ja lentoyhtiö tekee konkurssin, he joutuvat hirvittävään tilanteeseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bankrupt":

bankrupt