"bankers" - Suomenkielinen käännös

EN

"bankers" suomeksi

EN

bankers {monikko}

volume_up
Many bankers and finance workers died in that attack.
Monet pankkiirit ja rahoitusalan työntekijät kuolivat hyökkäyksessä.
It is not bankers and right-wing politicians who are losing.
Pankkiirit tai oikeiston poliitikot eivät ole niitä, jotka menettävät.
Now the bankers will once again be receiving record salaries.
Nyt pankkiirit saavat taas ennätyspalkkioita.

Esimerkkejä "bankers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOf course, central bankers point to their triumph in relation to inflation.
Keskuspankkien johtajat vetoavat nyt tietenkin menestykseensä inflaatiokysymyksessä.
EnglishThey are, of course, much less brilliant than the bonuses received by bankers in London.
Tietenkin ne ovat paljon vähäpätöisemmät kuin Lontoon pankkiirien palkkiot.
EnglishI therefore give a positive reading of this as well and confirm the confidence in the bankers.
Tässäkin asiassa kantani on myönteinen ja ilmaisen luottamukseni pankin johtajille.
EnglishWe have also to ensure that this is the responsibility of central bankers.
Meidän on myös varmistettava, että tämä on keskuspankkien tehtävä.
EnglishThat would be an indictment of the Member States' politicians and their central bankers!
Tämähän olisi jäsenvaltioiden poliitikoihin ja keskuspankkien pääjohtajiin kohdistettu syyte.
EnglishThe shareholders and bank managers should pay the price for bankers' bad management.
Osakkeenomistajien ja pankinjohtajien pitäisi kärsiä pankkien huonosta hallinnosta johtuvat seuraukset.
EnglishThe transfer to the euro is not only an economic question for bankers and financial institutions.
Euroon siirtyminen ei ole ainoastaan taloudellinen kysymys pankeille ja rahoituslaitoksille.
EnglishIt seems clear to me that this is a Europe for bankers.
Minusta vaikuttaa selvältä, että tällainen Eurooppa on pankkiirien Eurooppa.
EnglishIt is not bankers and right-wing politicians who are losing.
Pankkiirit tai oikeiston poliitikot eivät ole niitä, jotka menettävät.
EnglishThe only thing that matters to them are the interests of banks and bankers.
Heitä kiinnostavat vain pankkien ja pankkiirien edut.
EnglishThere has been a lot of talk in the press about bankers' bonuses, but they are only the tip of the iceberg.
Lehdissä on puhuttu paljon pankkiirien bonuksista, mutta ne ovat vain jäävuoren huippu.
EnglishThe important thing for bankers is to know at all times what security they have on a given risk.
On tärkeää, että pankkiirit tietävät jatkuvasti, millaiset vakuudet heillä on kutakin riskiä varten.
EnglishMany bankers and finance workers died in that attack.
Monet pankkiirit ja rahoitusalan työntekijät kuolivat hyökkäyksessä.
EnglishAfter all, it is not just bankers, but also politicians, who should spend citizens' money wisely.
Kaiken kaikkiaan pankkiireiden lisäksi myös poliitikkojen pitäisi käyttää kansalaisten rahoja viisaasti.
EnglishBy analogy, I do not see why it should be any different for central bankers.
En siis vastaavasti ymmärrä, miksi keskuspankkien johtajat toimisivat toisin. Emme itse asiassa ymmärtäisi, miksi ns.
EnglishTo be frank, however, politicians are not bankers.
Rehellisesti sanottuna; poliitikot eivät kuitenkaan ole pankkiireja.
EnglishThis is a proposal designed to protect the vested interests of the eurozone's existing central bankers.
Tämän ehdotuksen tarkoituksena on suojella euroalueen nykyisten keskuspankkien johtajien omia etuja.
EnglishThen, last week, bankers from around the EU assembled for Eurofi, discussing Basel III.
Sitten, viime viikolla, pankkiirit kaikkialta EU:sta kokoontuivat Eurofihin ja keskustelivat Basel III -sopimuksesta.
EnglishThird, the Third Round Table for bankers and SMEs.
Kolmanneksi kolmas pyöreä pöytä pankkiireista ja pk-yrityksistä.
EnglishNow the bankers will once again be receiving record salaries.