"bank information" - Suomenkielinen käännös

EN

"bank information" suomeksi

EN

bank information {substantiivi}

volume_up
bank information

Esimerkkejä "bank information"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSupervisors from their side may benefit from central bank information.
Valvontaviranomaiset voivat puolestaan hyötyä keskuspankkien tiedoista.
EnglishThe Info Bank provides information about Finland in 15 different languages.
Infopankissa on Suomeen liittyvää tietoa 15 kielellä.
EnglishI also consider it very positive that the European Central Bank has improved its information policy.
Pidän myös myönteisenä sitä, että Euroopan keskuspankki on parantanut tiedotuspolitiikkaansa.
EnglishECB Opinion on a Hungarian regulation on transaction codes for the central bank’s information system
EKP:n lausunto unkarilaisesta asetuksesta, joka koskee transaktiokoodeja keskuspankin tietojärjestelmässä
EnglishThe World Bank has recently published information on the consequences of the attacks on New York for developing countries.
On liittouduttava terrorismia vastaan, mutta on myös liittouduttava köyhyyttä vastaan.
EnglishThe library is also an institution used by the majority of citizens, an information bank for every man and woman.
Kirjasto on myös kansalaisten eniten käyttämä kulttuurilaitos, niin sanottu joka miehen ja naisen tietopankki.
EnglishThere has been extensive analysis of successful restructuring processes, and there is a bank of information about them.
Siellä on tehty laajaa tutkimusta onnistuneista rakenneuudistuksista ja koottu niistä tiedot tietopankkiin.
EnglishInternational cooperation is therefore required between the tax authorities, involving the exchange of information on bank accounts.
Siksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä veroviranomaisten välillä, mukaan luettuna pankkitilejä koskevien tietojen vaihtoa.
EnglishIf you're asked for personal info, such as credit card numbers or bank information, only provide it if there's a good reason to do so.
Älä anna henkilökohtaisia tietojasi, kuten luottokorttisi numeroa tai pankkitietojasi, ellei siihen ole erittäin hyvää syytä.
EnglishMr President, I would mainly like to speak about Mr Hendrick's report, which concerns the powers of the European Central Bank to collect statistical information.
Arvoisa puhemies, puhun lähinnä Mark Hendrickin mietinnöstä, joka koskee Euroopan keskuspankin valtuuksia kerätä tilastotietoja.
EnglishThe European Central Bank publishes information on the devices tested in order to help banknote users to choose from the devices available.
Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tietoa testatuista laitteista, jotta setelien käyttäjien olisi helpompi tehdä valintoja markkinoilla olevien laitteiden välillä.
EnglishIf a website asks for a credit card number, bank information, or other personal information, make sure that you trust the website and verify that its transaction system is secure.
Jos luottokorttisi numeroa, pankkiyhteyttäsi tai muita henkilökohtaisia tietoja kysytään verkkosivustossa, varmista sivuston ja tapahtuman luotettavuus.
EnglishYou were speaking, Commissioner, about a very large bank - about Anglo Irish Bank - but information which has reached us indicates that other large banks in Ireland are also having problems.
Hyvä komission jäsen, te puhuitte hyvin suuresta pankista - Anglo Irish Bankista - mutta meidän saamamme tiedot osoittavat, että Irlannissa muillakin suurilla pankeilla on ongelmia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bank information" suomeksi

information substantiivi
bank substantiivi
bank holiday substantiivi
bank rate substantiivi
bank note substantiivi
Finnish
laying of information substantiivi
Finnish
bank bill substantiivi
Finnish
bank clerk substantiivi