"bank guarantee" - Suomenkielinen käännös

EN

"bank guarantee" suomeksi

EN

bank guarantee {substantiivi}

volume_up
bank guarantee
A 100% bank guarantee and stricter plant licensing in the oil exploration and extraction sector are also essential.
Sataprosenttinen pankkitakaus sekä laitosten lupaehtojen tiukentaminen öljynetsinnän ja -porauksen alalla ovat myös välttämättömiä.

Esimerkkejä "bank guarantee"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTherefore it has proposed to balance that loss by increasing the bank guarantee to 40% of the premium.
Siksi se on ehdottanut tuon menetyksen tasaamista nostamalla pankkitakausta 40 prosenttiin palkkiosta.
EnglishA 100% bank guarantee and stricter plant licensing in the oil exploration and extraction sector are also essential.
Sataprosenttinen pankkitakaus sekä laitosten lupaehtojen tiukentaminen öljynetsinnän ja -porauksen alalla ovat myös välttämättömiä.
EnglishIn Ireland we have the bank guarantee scheme, because of the financial crisis, and we have more unity now in the EU as to how we deal with this.
Irlannissa käytämme rahoituskriisin vuoksi pankkitakuujärjestelmää, ja nyt EU:ssa ongelmaa käsitellään yhtenäisemmin.
EnglishThe old schemes worked rather well, once we managed to get quite a lot of banks to support the European Investment Bank guarantee system.
Aikaisemmat ohjelmat toimivat melko hyvin sen jälkeen kun saimme suostuteltua monta pankkia tukemaan Euroopan investointipankin takausjärjestelmää.
EnglishWhen the Council asks the Commission to put a proposal on the table to harmonise the bank deposit guarantee, the proposal is there three weeks later.
Kun neuvosto pyytää komissiota esittämään ehdotuksen pankkien talletustakuiden yhdenmukaistamiseksi, ehdotus on pöydällä kolme viikkoa myöhemmin.
EnglishStart-ups in most cases badly need the help of a bank or the guarantee via state aid of obtaining a loan or financial assistance for their activities.
Vasta perustetut yritykset tarvitsevat useimmiten kipeästi pankin apua tai valtiontuen turvin taattua lainan tai rahallisen avun saamista toiminnalleen.
EnglishIn reply to Mr Dankert, I shall look into the problem which he mentioned about NGOs being asked to provide a bank guarantee.
Minun vastaukseni arvoisalle parlamentin jäsenelle, herra Dankertille, kuuluu niin, että aion tutkia hänen esille ottamaansa ongelmaa, että kansalaisjärjestöiltä pyydetään pankkitakausta.
EnglishWe have also supported certain changes to accounting rules and the fast-tracking of bank recapitalisation and bank deposit guarantee schemes.
Olemme myös tukeneet tiettyjä kirjanpitosääntöihin tehtäviä muutoksia sekä pankkien pääomapohjan kiireellistä vahvistamista ja pankkitalletuksia koskevia takuujärjestelmiä.
EnglishThis was also the basis on which the German-based Hermes Bank provided a credit guarantee for Siemens-KWU to supply equipment for the start-up of the Mochovce plant.
Tämä oli myös perusteena saksalaisen Hermesbankin luottotakuille, jotka se myönsi Siemens-KWU: n toimituksille Mochovcen laitoksen valmiiksi saattamista varten.
EnglishThis could for example include one European number for the road rescue services, or one universal service number for the loss of credit or bank or cheque guarantee cards.
Tässä voidaan ajatella esimerkiksi yhtä eurooppalaista tiepalvelunumeroa tai yleistä palvelunumeroa, jonne voi ilmoittaa luotto- tai pankkikortin katoamisen.
EnglishTwo legal provisions limit that risk: firstly a bank guarantee, and secondly, a partially delayed payment (that is, after two years of satisfactory operation).
Riskiä voidaan vähentää kahdella säännöksellä: ensinnäkin pankkitakauksella ja toiseksi osittain viivästyneellä maksulla (toisin sanoen kahden vuoden kuluttua onnistuneesta operaatiosta).

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bank guarantee" suomeksi

guarantee substantiivi
bank substantiivi
to guarantee verbi