EN

bank {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
bank
(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.
(FR) Arvoisa puhemies, Euroopan investointipankki on sekä pankki että toimielin.
example a Finnish bank can in real time borrow money from a Portuguese bank
markkina, jonka puitteissa esim. suomalainen pankki voi reaaliajassa lainata
The bank is imposing the criteria according to which the loans are to be granted.
Pankki asettaa kriteerit, joiden mukaan luottoja myönnetään.
bank (myös: mound)
bank (myös: sea wall)
bank (myös: mound)
bank (myös: embankment)
2. Merenkulku
3. Musiikki

Esimerkkejä "bank"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Central Bank no longer suffers from a lack of financial credibility.
Euroopan keskuspankki ei kärsi enää rahoituksellisesta uskottavuuden puutteesta.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Nojaan taaksepäin ja kysyn jälleen: mikä on Euroopan investointipankin tarkoitus?
EnglishUnfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
Valitettavasti Yhdysvallat on osasyyllinen asiaan Euroopan keskuspankin kanssa.
EnglishSuch a policy would also require democratic control of the European Central Bank.
Tällainen politiikka vaatisi myös Euroopan keskuspankin demokraattista valvontaa.
EnglishFinally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
Lopuksi teidän olisi myös pitänyt päättää ottaa käyttöön pankkitalletusten takuut.
English(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.
(FR) Arvoisa puhemies, Euroopan investointipankki on sekä pankki että toimielin.
EnglishThe European Central Bank operates on the basis of a maximum inflation rate of 2%.
Euroopan keskuspankki toimii kahden prosentin enimmäisinflaatioasteen pohjalta.
EnglishThe European Central Bank will not have any money then to bale out the speculators.
Euroopan keskuspankilla ei silloin ole rahoja, joilla keinottelijat pelastetaan.
EnglishIt is worth standing back and asking, 'What is the European Investment Bank for?'
Kannattaa nojata taaksepäin ja kysyä: "Mitä varten Euroopan investointipankki on?"
EnglishBasically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.
Periaatteessa on olennaista, että Maailmanpankin ja IMF:n välillä ei muutu mikään.
EnglishThe European Investment Bank (EIB) was established in 1958 by the Treaty of Rome.
Euroopan investointipankki (EIP) perustettiin vuonna 1958 Rooman sopimuksella.
EnglishThe European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
Euroopan keskuspankki on epäilemättä ollut kaikkein vastuuntuntoisin keskuspankki.
EnglishI therefore propose that this House hold a debate on the role of the Central Bank.
Ehdotan tämän vuoksi, että parlamentissa käydään keskustelu keskuspankin asemasta.
EnglishShe is certainly not a cloned version of other comparable bank directors either.
Hän ei missään tapauksessa ole kloonattu versio muista vastaavista pankinjohtajista.
EnglishThe report of the European Investment Bank on this Júcar-project is not public.
Euroopan investointipankin laatima kertomus Júcar-hankkeesta ei ole julkinen.
EnglishBank (ECB) approved a new Regulation concerning the consolidated balance sheet
kokouksessa uuden rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevan asetuksen,
Englishadopted today by the Governing Council of the European Central Bank will ensure
pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien valvonta" -standardin ("Pienten
EnglishThe European Central Bank contributes to the decision-making on future euro area
Euroopan keskuspankki osallistuu tulevia euroalueen jäsenvaltioita koskevaan
English(FR) Mr President, the European Investment Bank is an intergovernmental instrument.
(FR) Arvoisa puhemies, Euroopan investointipankki on hallitustenvälinen väline.
EnglishIf it means examining the operations of the European Central Bank, let us do it.
Jos se edellyttää Euroopan keskuspankin toimien tarkastelua, se on tehtävä.
Muita sanoja