EN

bands {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "bands"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn August 1993, the EMS countries decided to temporarily widen the bands to 15 %.
Elokuussa 1993 valuuttajärjestelmän maat päättivät väliaikaisesti leventää vaihteluvälin 15 prosenttiin.
EnglishIn his spare time, he plays and records music with various bands.
Vapaa-aikanaan hän soittaa ja levyttää musiikkia eri bändeissä.
EnglishThe other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.
Muut taajuuskaistat olisi vapautettava komission ehdotuksen mukaisesti 1. tammikuuta 2012 mennessä.
EnglishAmendment No 27 because it introduces maximum bands rather than minimum insurance sums.
Myöskään emme voi hyväksyä tarkistusta 27, koska siinä esitetään enimmäisrajoja vähimmäisvakuutussummien sijaan.
EnglishConcern was also expressed about the criteria for severity bands.
Huolta on myös kannettu vakavuusasteiden perusteista.
EnglishBands of youths broke into shops and stole everything.
Nuorisojoukot murtautuivat kauppoihin ja varastivat kaiken.
EnglishThe members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Joukkoraiskaukseen syyllistyivät useiden Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa toimivien aseellisten ryhmien jäsenet.
EnglishWhen allocating frequency bands, the various different interests must be weighed against each other in a responsible manner.
Taajuusalueita jaettaessa eri etuja on verrattava keskenään vastuullisella tavalla.
EnglishFrequency bands for mobile communications (
Maanpäälliseen matkaviestinliikenteeseen varattavat taajuusalueet (
EnglishThis concerns these narrow price bands which are being envisaged.
Toinen ongelma syntyy myös tarkistuksesta 57, joka koskee näitä suunniteltuja matalia hintaryhmiä.
EnglishIreland is home to internationally known rock bands and singers such as U2, The Corrs and Sinéad O’Connor.
Kansainvälisesti tunnettuja irlantilaisia rock-yhtyeitä ja laulajia ovat U2, The Corrs ja Sinéad O’Connor.
EnglishSecondly, how are elections to be held unless these armed bands in the south of the country are disarmed?
Toiseksi: kuinka vaalit voidaan toteuttaa, jos näitä etelässä olevia rikollisjoukkioita ei riisuta aseista?
EnglishThe second issue concerns the distance bands.
Toisena asiana on lentomatkan pituuden jakaminen.
EnglishTurning to the bands and the percentages for resale rights, there are major differences in the Member States.
Kun käsittelemme hintaryhmiä, jälleenmyyntikorvauksen prosenttiosuuksia, niin meillä on suuria eroja jäsenvaltioissa.
EnglishWe were told that more than 200 young men have joined the armed bands of the PKK in the last few weeks.
Saimme kuulla, että yli 200 nuorta on viime viikkojen aikana liittynyt Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n aseellisiin ryhmiin.
EnglishIt is true that we have to restrain the criminal Milosevic and his bands of soldiers and murderers.
On totta, että meidän on estettävä rikollisen Miloseviin, hänen häikäilemättömien sotilaidensa ja hänen murhajoukkojensa toiminta.
EnglishI am very glad that Amendments Nos 23 and 25 were corrected, thereby saving the world of pipe bands amongst others.
Olen hyvin iloinen, että tarkistuksia 23 ja 25 korjattiin, ja siten pelastettiin mm. säkkipilliorkesterien maailma.
EnglishIt is essential to introduce sensible rules that will make it possible to release further spectrum bands in the future.
On vahvistettava asianmukaiset periaatteet, jotka mahdollistavat lisätaajuuksien vapauttamisen tulevaisuudessa.
EnglishThey are badly housed, set up their own one-man bands and compete with our small and medium-size enterprises.
Heillä on huonot asunnot, he perustavat yhden hengen yrityksiä sekä kilpailevat pienten ja keskisuurten yritystemme kanssa.
EnglishI will make you an offer today: let us do away with the unanimity principle for tax bands and for the tax assessment base.
Ehdotan kuitenkin nyt, että luovumme yksimielisyysperiaatteesta verojen laajuuden ja mittausperusteen kohdalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "band":

band
banding