"banana republic" - Suomenkielinen käännös

EN

"banana republic" suomeksi

EN

banana republic {substantiivi}

volume_up
1. halveksuva
banana republic

Esimerkkejä "banana republic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, we all know the meaning of 'banana republic'.
Arvoisa puhemies, tunnemme kaikki "banaanitasavallan" merkityksen.
EnglishIt is incomprehensible that an agreement can be entered into with a juridico-political banana republic.
On käsittämätöntä, että tällaisen oikeuspolitiikaltaan banaanivaltion tasolla olevan valtion kanssa voidaan tehdä sopimuksia.
EnglishI emphasise that this happened not in some sort of developing world banana republic, but in one of the Member States of the European Union.
Korostan, että tämä ei tapahtunut missään jonkinlaisessa kolmannen maailman banaanitasavallassa vaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
EnglishThere then follows a long list of incisive observations which, on being read, give the impression of our being concerned here with a South American banana republic.
Tätä seuraa monta terävää huomautusta, jotka antavat lukijalle sen vaikutelman, että kyseessä on eteläamerikkalainen banaanitasavalta.
EnglishI would like to point out to the Commission that we have not been negotiating with a banana republic, but with one of the oldest and most stable democracies in Europe.
Haluan huomauttaa komissiolle, ettemme ole neuvotelleet minkään banaanitasavallan vaan yhden Euroopan vanhimman ja vakaimman demokratian kanssa.
EnglishPrivatisation of the oil and gas sectors is also causing a degree of ill feeling among the people because western investors have acted as if this is a banana republic.
Öljy- ja kaasualan yksityistämisprosessi aiheutti myös hieman tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudessa sen tähden, että länsimaiset investoijat käyttäytyivät kuin banaanivaltiossa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "banana republic" suomeksi

republic substantiivi
Finnish
banana substantiivi
banana tree substantiivi
Finnish
banana kick substantiivi