EN

banana {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
banana
Let me begin with the banana issue, which is of great importance to a number of people.
Aloittaisin banaani-asialla, joka on erittäin tärkeä monille ihmisille.
The banana is a moment of truth. Europe can either surrender or stand up and be counted.
Banaani paljastaa totuuden: Eurooppa joko luovuttaa tai kestää.
Are bananas the poor relation of agricultural production in the European Union?
Onko banaani tuhkimon asemassa Euroopan maataloudessa?
2. "colour"
FI

banana split {substantiivi}

volume_up
1. Gastronomia
banana split

Esimerkkejä "banana"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe event of the banana panel is perhaps the most significant example of this.
Banaanikaupan arviointiryhmä on näistä tapauksista ehkä merkittävin esimerkki.
EnglishThe Council has regularly discussed current developments in the banana dispute.
Neuvosto on käsitellyt säännöllisesti banaanikiistassa meneillään olevaa kehitystä.
EnglishAlso, everything must be done to maintain the banana COM in its current form.
Banaanialan YMJ on pyrittävä kaikin tavoin säilyttämään nykyisessä muodossaan.
EnglishAs far back as 1995, the World Bank condemned the European banana policy.
Maailmanpankki antoi jo vuonna 1995 murskaavan arvion EU: n banaanipolitiikasta.
EnglishIt is necessary to adopt banana accompanying measures as soon as possible.
On välttämätöntä hyväksyä banaanialan liitännäistoimenpiteet mahdollisimman pian.
EnglishYou have heard the people from the countries affected by the banana sanctions.
Olette kuulleet ihmisiä niistä maista, joihin banaanipakotteet vaikuttavat.
EnglishThe annual cost of reform of the banana market amounts to EUR 280 million.
Banaanimarkkinoiden vuotuiset uudistamiskustannukset ovat 280 miljoonaa euroa.
EnglishOur group signed the draft joint resolution on the OCM for the banana industry.
Ryhmämme allekirjoitti WTO: ta ja banaaneja koskevan yhteisen päätöslauselmaehdotuksen.
EnglishThe European Union put a new and revised banana regime in place on 1 January 1999.
Euroopan unionissa tuli 1.1.1999 voimaan uusi ja korjattu banaanin markkinajärjestely.
EnglishSince its accession to the European Union, banana prices have risen steeply.
Banaanin hinta on ensinnäkin noussut jyrkästi Euroopan unioniin liittymisen jälkeen.
EnglishWe need stability for European and ACP banana producers and EU consumers.
Euroopan ja AKT-maiden banaanintuottajat ja EU:n kuluttajat tarvitsevat vakautta.
EnglishThe new proposal for the ACP banana products has also been taken into account.
Uusi AKT-maiden banaanituotteita koskeva ehdotus on myös otettu huomioon.
EnglishIn addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
EU ryhtyy lisäksi soveltamaan tiukasti valvottuja tulleja banaanien tuontiin.
EnglishIt committed budgetary funds for aid to banana producers in those regions.
Se osoitti talousarvion varoja kyseisten alueiden banaanintuottajien tukeen.
English   The next item is the Commission statement on banana import arrangements.
   Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma banaanien tuontijärjestelmästä.
EnglishMoreover, the present proposal does nothing to safeguard small-scale banana producers.
Sen lisäksi nykyinen ehdotus ei varmista pienten banaanintuottajien asemaa.
EnglishI would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work.
Haluaisin ojentaa banaanin kaikille niille, jotka ovat kantaneet tämän työn taakan.
EnglishWe can give an excellent incidental reason, namely the banana affair.
Meillä on tähän tilanteeseen sopiva hyvä syy. Kyse on nimittäin banaaniasiasta.
EnglishFive multinational corporations control 80% of the international banana trade.
Viisi monikansallista yhtiötä hallitsee 80:tä prosenttia kansainvälisestä banaanikaupasta.
EnglishThe European Union is, globally, the biggest and the most profitable banana market.
Euroopan unioni muodostaa maailmanlaajuisesti suurimmat ja tuottoisimmat banaanimarkkinat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "banana":

banana
banana tree
English