EN

banal {adjektiivi}

volume_up
I will merely ask this question because I do not think it is a banal one.
Esitän tämän kysymyksen, koska en usko, että se on banaali.
Mr President, this banal issue is turning into a western entitled 'Once Upon a Time in the West - of Europe'.
Arvoisa puhemies, tämä banaali aihe on itse asiassa lännenfilmi: " Olipa kerran Euroopan lännessä" .
Perhaps this rather banal reason is responsible for the fact that cuts are still tending to be made too much across the board and too little with a specific target in mind.
Ehkä tämä hiukan banaali peruste on syy siihen, että leikkaukset on tehty edelleen kovin lineaarisella tavalla ja liian vähän suunnitellen.
I tell you: the text should be short and simple, but without being banal.
Sanon teille, että tekstin pitäisi olla lyhyt ja selkeä muttei kuitenkaan lattea.

Esimerkkejä "banal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI tell you: the text should be short and simple, but without being banal.
Sanon teille, että tekstin pitäisi olla lyhyt ja selkeä muttei kuitenkaan lattea.
EnglishOn the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Päinvastoin, itse kohdetta tarkastellaan arkipäiväisellä ja välinpitämättömällä tavalla.
EnglishSaid like this, it seems the most banal of statements, but it is not.
Näin sanottuna se kuulostaa varsin arkiselta lausunnolta, mutta niin ei ole.
EnglishPoetry is what elevates the banal and neglected object to a realm of art.
Runous nostaa banaalin ja laiminlyödyn esineen taiteen valtakuntaan.
EnglishOne of them is a point which might appear banal: consultation, civil society and resources.
Yksi niistä voi vaikuttaa arkipäiväiseltä: kuuleminen, kansalaisyhteiskunta ja voimavarat.
EnglishAn example of this can be found in an area as apparently banal as urban transport.
Tämä käy ilmi joidenkin näennäisesti kovin arkipäiväisten seikkojen, kuten kaupunkiliikenteen, kohdalla.
EnglishI will merely ask this question because I do not think it is a banal one.
Esitän tämän kysymyksen, koska en usko, että se on banaali.
EnglishMr President, this banal issue is turning into a western entitled 'Once Upon a Time in the West - of Europe'.
Arvoisa puhemies, tämä banaali aihe on itse asiassa lännenfilmi: " Olipa kerran Euroopan lännessä" .
English(PL) Madam President, I do not want to repeat the same old banal statements about the benefits of globalisation.
(PL) Arvoisa puhemies, en halua toistaa samoja vanhoja kuluneita lausuntoja globalisaation eduista.
EnglishIf you want to try and defend the failure to keep this commitment, before you do so, ask yourself - are these genuine reasons and not banal excuses?
Jos haluatte selittää, miksi lupausta ei ole pidetty, miettikää ensin, ovatko selityksenne todellisia syitä vai banaaleja verukkeita.
English17:16 Now, to close, we heard a couple of days ago about the value of making individual heroism so commonplace that it becomes banal or routine.
17:16 Ja nyt lopuksi, kuulimme pari päivää sitten, että yksilöllisen sankaruuden arvo tehdään niin yleiseksi, että siitä tulee banaalia tai rutiinia.
EnglishIf we were to refute these criticisms of mine, we would be left with the rather banal truth that candidate countries have to fulfil membership criteria.
Jos esittämäni arvostelu jätetään huomiotta, jäljelle jää arkipäiväinen totuus, jonka mukaan ehdokasmaiden on täytettävä täysjäsenyyden kriteerit.
EnglishHe made the very banal and unarguable point that governments are better when there is an opposition and that we should tolerate other points of view.
Hän esitti hyvin banaalin ja kiistämättömän väitteen, jonka mukaan hallitukset ovat parempia, jos niillä on oppositio, ja että muita näkökantoja on suvaittava.
EnglishPerhaps this rather banal reason is responsible for the fact that cuts are still tending to be made too much across the board and too little with a specific target in mind.
Ehkä tämä hiukan banaali peruste on syy siihen, että leikkaukset on tehty edelleen kovin lineaarisella tavalla ja liian vähän suunnitellen.