"Baltic Sea" - Suomenkielinen käännös

EN

"Baltic Sea" suomeksi

EN

Baltic Sea {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Baltic Sea
Cooperation in the Baltic Sea region could be strengthened by a specific Baltic Sea Programme.
Itämeren alueen yhteistyötä voitaisiin vahvistaa selkeällä Itämeri-ohjelmalla.
The Baltic Sea strategy will be one of the priorities under the Swedish Presidency.
Itämeri-strategia kuuluu Ruotsin puheenjohtajakauden painopistealoihin.
The Baltic Sea Strategy must therefore be made part of the common European agenda.
Itämeri-strategia tulee siis saada osaksi yhteistä eurooppalaista agendaa.

Esimerkkejä "Baltic Sea"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
Olen ilahtunut siitä, että Itämeri-strategiaan on varattu 20 miljoonaa euroa.
EnglishThe European Council will also adopt the EU Strategy for the Baltic Sea Region.
Eurooppa-neuvosto hyväksyy myös Euroopan unionin Itämeren alueen strategian.
EnglishWe know that Russia is pressing for Nord Stream, the gas pipeline in the Baltic Sea.
Tiedämme, että Venäjä painostaa Nord Streamin, eli Itämeren kaasuputken puolesta.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Haluaisin ottaa esiin Itämeren kalavarojen hallinnan, ensimmäisenä lohenkalastuksen.
EnglishThe protection of the Baltic Sea shouldn't really have to sink in EU bureaucracy.
Itämeren suojelu ei todellakaan saisi hukkua Euroopan unionin byrokratiaan.
EnglishThey are worried because the environment in the sensitive Baltic sea area is at risk.
He ovat huolestuneita, koska Itämeren herkällä alueella ympäristö on uhattuna.
EnglishThe aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.
Itämeren alueen strategian tarkoituksena ei ole luoda uusia instituutioita.
EnglishIt is that we want the Commission to take an initiative on the Baltic Sea Strategy.
Haluamme, että komissio tekee Itämeren alueen strategiaa koskevan aloitteen.
EnglishIn the North Sea and Baltic Sea we have dozens of old munitions from past wars.
Pohjanmerellä ja Itämerellä on kymmenittäin menneistä sodista peräisin olevia ammuksia.
EnglishThe Baltic Sea is sensitive and is already under severe environmental pressure.
Itämeri on herkkä alue, ja sen ympäristökuormitus on jo erittäin tuntuva.
EnglishThe Baltic Sea Strategy must therefore be made part of the common European agenda.
Itämeri-strategia tulee siis saada osaksi yhteistä eurooppalaista agendaa.
EnglishThis should also include a plan for the Baltic Sea energy connections network.
Siihen olisi sisällyttävä myös suunnitelma Itämeren energiayhteysverkosta.
EnglishThe Baltic Sea is a part of the Northern Dimension which is connected with both.
Itämeri on sellainen osa pohjoista ulottuvuutta, joka kuuluu molempiin.
EnglishOne of our recommendations was to put an end to all oil transport on the Baltic Sea.
Yksi suosituksistamme oli kaikkien öljykuljetusten lopettaminen Itämerellä.
EnglishCod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
Turska rajoittaa luonnollisella tavalla levän leviämistä erityisesti Itämerellä.
EnglishNobody, but some unimportant smaller nations on the eastern coast of the Baltic Sea.
Eivät ketkään muut kuin jotkin vähäpätöiset pienet kansakunnat Itämeren itärannikolla.
EnglishThat raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
Siihen liittyy myös kysymys siitä, miten suhtaudumme offshore-laitoksiin Itämerellä.
EnglishMadam President, the environmental problem in the Baltic Sea is nothing new.
Arvoisa rouva puhemies, Itämeren ympäristöongelma ei ole mikään uusi asia.
EnglishThree: we want to raise awareness of the Baltic Sea as a brand, as a concept.
Kolmas tavoite on halumme nostaa tietoisuutta Itämeren alueesta brändinä ja konseptina.
EnglishA similar number of oil slicks was identified in 2001 in the North Sea and the Baltic Sea.
Pohjanmerellä ja Itämerellä havaittiin yhtä suuri määrä öljylauttoja vuonna 2001.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Baltic Sea":

Baltic Sea
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Baltic Sea" suomeksi

sea substantiivi
Finnish
open sea substantiivi
caught between the devil and the deep blue sea
by the sea adverbi
Finnish
calcite sea substantiivi
aragonite sea substantiivi
at the sea interjektio
Finnish
marginal sea substantiivi
Finnish
view of the sea substantiivi