"ballot box" - Suomenkielinen käännös

EN

"ballot box" suomeksi

EN

ballot box {substantiivi}

volume_up
ballot box

Esimerkkejä "ballot box"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis means that there has been ballot box stuffing, as there was in Corsica's election.
Tämä tarkoittaa, että on tapahtunut väärien äänien antamista, kuten Korsikan vaaleissa.
EnglishThey bombed, shot and murdered their way to success at the ballot box.
He pommittivat, ampuivat ja murhasivat tiensä menestykseen vaaliuurnilla.
EnglishAll of us will shortly be held to account by our fellow Europeans at the ballot box.
Me kaikki olemme pian vastuussa eurooppalaisille vaaliuurnilla.
EnglishIn a democracy, politics must be conducted through the ballot box, not with bullets and bombs.
Demokratiassa politiikkaa on tehtävä äänestyskoppien avulla, ei luodeilla ja pommeilla.
EnglishThere are different voices at the bottom of the ballot box, and I would remind you of something.
Vaaliuurnan pohjalla on eriäviä ääniä, ja haluaisin muistuttaa teille eräästä asiasta.
EnglishHowever, I appreciated your reference to voters who did not go to the ballot box.
Arvostin kuitenkin viittaustanne äänestämättä jättäneisiin.
EnglishWhere the ballot box is an option, violence is not.
Äänestettäessä on aina vaihtoehtoja, mutta väkivallan käytölle ei ole.
EnglishHe is both carrying out a progressive programme and doing so through the mandate of the ballot box.'
Hän sekä toteuttaa edistyksellistä ohjelmaa että tekee näin vaaleissa saamansa valtuutuksen kautta."
EnglishI hope that the communities from these areas will show their displeasure in the ballot box in June 1999.
Toivon näiden alueiden yhteisöjen tuovan julki tyytymättömyytensä vaaliuurnilla kesäkuussa 1999.
EnglishWhen they come to the ballot box the people of Ireland will be asked above all else to vote for peace.
Kun Irlannin kansalaiset tulevat vaaliuurnille, heitä pyydetään äänestämään ennen kaikkea rauhan puolesta.
EnglishI also call on the Members to proceed to the ballot box corresponding to the first letter of their surnames.
Pyydän jäseniä siirtymään sen vaaliuurnan luokse, jonka kohdalla on jäsenen sukunimen ensimmäinen kirjain.
EnglishThe so-called struggle at the ballot box, which resulted in President Obiang holding on to power, was a farce.
Niin kutsuttu taistelu vaaliuurnilla, jonka tuloksena presidentti Obiang sai pitää virkansa, oli farssi.
EnglishBy setting such an example, you have inspired everyone who believes in democracy and in the power of the ballot box.
Tällä esimerkillänne olette innoittanut kaikkia, jotka uskovat demokratiaan ja vaaliuurnan voimaan.
EnglishSo, when the EU raises taxes in the UK, will the people respond by kicking the EU in the ballot box?
Joten kun EU korottaa veroja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, reagoivatko ihmiset rankaisemalla EU:ta vaaliuurnilla?
EnglishThe workers can and will send this message through the ballot box during the European elections in June.
Työntekijät voivat lähettää ja lähettävät tämän viestin vaaliuurnilla Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa.
EnglishToday, unfortunately, the democratic result that emerged through the ballot box has been rejected by the outgoing President.
Nyt väistyvä presidentti on kuitenkin valitettavasti torjunut demokraattisen äänestystuloksen.
EnglishIn Northern Ireland, whatever the past, the ballot box now holds sway and the rule of law goes with that.
Menneisyydestä huolimatta Pohjois-Irlannissa vallitsee nykyisin demokratia, ja oikeusvaltioperiaate kuuluu siihen.
EnglishExtremism is still a current threat and these extremists have an unwitting friend in the ballot box - lethargy.
Ääriliikkeet ovat yhä ajankohtainen uhka, ja niillä on vaaliuurnilla pahaa-aavistamaton ystävä - passiivisuus.
EnglishThe inhabitants of Bosnia Herzegovina deserve a better result from the votes they cast in the ballot box.
Bosnia ja Hertsegovinan asukkaat ansaitsevat parempia tuloksia niillä äänestyslipuilla, jotka he pudottavat laatikkoon.
EnglishOnly here could we want to systematically force people back to the ballot box when the result of a vote is not the desired outcome.
Vain täällä halutaan kansat pakottaa uudelleen vaaliuurnille, kun äänestystulos ei ole sopiva.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ballot box" suomeksi

ballot substantiivi
box substantiivi