EN

ballot {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
ballot (myös: poll, vote, voting)
I would recommend that the vote be carried out by means of secret ballot papers.
Suosittelisin, että äänestys toimitettaisiin salaisena lippuäänestyksenä.
It is customary for votes on appointments to be taken by secret ballot.
Kun otamme kantaa nimityksiin, äänestys toimitetaan tavallisesti suljettuna lippuäänestyksenä.
Parliament would be stronger if the vote were by secret ballot.
Olisimme parlamenttina vahvempi, jos äänestys olisi salainen.
The young are avid Internet users and voting this way could draw more young people to the ballot box.
Nuoret ovat ahkeria Internetin käyttäjiä, ja sen kautta tapahtuva äänestäminen voisi houkuttaa enemmän nuoria vaaliuurnille.
2. Politiikka
If you want to change your vote, ask the usher for a new ballot paper and surrender the old one.
Jos haluatte muuttaa äänestystänne, pyytäkää vahtimestarilta uusi äänestyslippu ja luovuttakaa pois vanha.
Instead of giving the Danes and the Irish a second ballot, it would be better to consult the whole of the EU.
Sen sijaan, että annetaan tanskalaisille ja irlantilaisille toinen äänestyslippu, olisi parempi ajatus järjestää kansanäänestys koko EU:ssa.
The ballot paper for Kabul, to cite but one example, took up seven pages, and included 617 candidates standing for the 62 seats in the constituency.
Vain yhden esimerkin mainitakseni, Kabulin vaalipiirissä äänestyslippu oli seitsemänsivuinen ja sisälsi 617 sellaisen henkilön nimeä, jotka tavoittelivat vaalipiirin 62 paikkaa.
And if you look closely at these ballot forms, you'll notice that the candidate list is in a different order on each one.
Jos katsotte tarkkaan näitä äänestyslipukkeita, huomaatte, että ehdokaslista on eri järjestyksessä jokaisessa.

Esimerkkejä "ballot"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, because of the way it works, it is impossible to hold a secret ballot.
Äänestys toimitetaan kuitenkin nyt sellaisella tavalla, ettei se ole salainen.
EnglishI would recommend that the vote be carried out by means of secret ballot papers.
Suosittelisin, että äänestys toimitettaisiin salaisena lippuäänestyksenä.
EnglishI would therefore ask the tellers to take up position by the ballot boxes.
Pyytäisin siksi ääntenlaskijoita asettumaan paikoilleen vaaliuurnien viereen.
EnglishWe will now proceed to determine the quaestors' seniority by secret electronic ballot.
Äänestämme nyt kvestoreiden arvojärjestyksestä salaisella koneäänestyksellä.
EnglishAnything goes, from the use of the secret ballot to the threat of legionella.
Kaikki toimet ovat siis oikein salaisesta äänestyksestä uhkailuun legioonalaistaudilla.
EnglishI was elected by this Parliament in a secret ballot, and you belong to this Parliament.
Parlamentti valitsi minut salaisessa äänestyksessä, ja tehän kuulutte parlamenttiin.
EnglishBlank and spoilt ballot papers will not be counted among the votes cast.
Tyhjiä ja mitättömiä äänestyslippuja ei oteta huomioon annettuja ääniä laskettaessa.
EnglishIn fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.
Sitä paitsi komissiokin olisi vahvempi, jos äänestys toimitettaisiin salaisena äänestyksenä.
EnglishThe funding will pay for electoral equipment and the printing of ballot papers.
Summalla kustannetaan äänestysvälineet ja painatetaan äänestysliput.
EnglishThe electronic voting system is used as an alternative to a vote with ballot papers.
Sähköistä äänestysjärjestelmää käytetään lippuäänestyksen vaihtoehtona.
EnglishThis means that there has been ballot box stuffing, as there was in Corsica's election.
Tämä tarkoittaa, että on tapahtunut väärien äänien antamista, kuten Korsikan vaaleissa.
EnglishThe ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
Nyt jaetaan äänestysliput, joilla määritetään tämä arvojärjestys.
EnglishVoters not wishing to vote in favour leave the ballot paper blank.
Äänestäjät, jotka eivät halua äänestää puolesta, jättävät äänestyslipun tyhjäksi.
EnglishThis comparison is the only democratic means of establishing the real results of the ballot.
Vertailu on ainoa demokraattinen keino saada tietää äänestyksen todelliset tulokset.
English   I can confirm, as Mrs Theato outlined, that it will be an electronic secret ballot.
   Voin vakuuttaa jäsen Theaton tavoin, että mietinnöstä toimitetaan salainen koneäänestys.
EnglishThey bombed, shot and murdered their way to success at the ballot box.
He pommittivat, ampuivat ja murhasivat tiensä menestykseen vaaliuurnilla.
EnglishI know it was a secret ballot, but we do not know for whom we have voted.
Tiedän, että se oli salainen äänestys, mutta emme tiedä, kenen puolesta olemme äänestäneet.
EnglishWe now come to the results of the second ballot for the election of Quaestors:
Minulla on tässä kvestorien vaalin toisen ääntenlaskun tulokset:
EnglishThe services have received the signatures of 140 Members requesting a secret ballot.
Sihteeristö on saanut allekirjoituksen 140 jäseneltä, jotka ovat pyytäneet salaista äänestystä.
EnglishThere were 32 blank or spoiled ballot papers.
Äänestäjiä oli 557, tyhjiä tai mitätöityjä äänestyslippuja oli 32.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ballot":

ballot