EN

ballast {substantiivi}

volume_up
1. Elektroniikka
ballast
2. Rakennusala
3. Merenkulku
ballast
For some it is a thing of great value that needs to be protected, but for others, and sadly there are many in this group, it is ballast that they would like to be rid of.
Joillekin sillä on merkittävää arvoa, jota on suojeltava, mutta toisille, ja näitä ryhmiä on valitettavan monia, se on painolasti, josta ne haluaisivat päästä eroon.

Esimerkkejä "ballast"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe cannot afford to keep on being weighed down by this ideological ballast.
Tällainen ideologinen taakka ei saa jatkuvasti vaikuttaa toimintaamme.
EnglishWhat you are in fact doing is giving us a little and throwing some ballast overboard.
Itse asiassa te tarjoatte meille vähän ja teette vähän myönnytyksiä.
EnglishThe report would have been better without such intellectual ballast.
Mietinnöstä olisi tullut parempi ilman tätä älyllistä painolastia.
EnglishI would say that the danger is that the ship will capsize as a result of a lack of ballast.
Minä sanoisin, että vaarana on pikemminkin se, että laiva keikahtaa ympäri liian kevyen lastin takia.
EnglishThe purification of ballast water is a simple procedure that must be undertaken across the board.
Painolastivesien puhdistaminen on yksinkertainen menetelmä, joka on otettava yleiseen käyttöön.
EnglishThe principle of solidarity must not be treated as if it were a ballast to be jettisoned at any time.
Solidaarisuusperiaatetta ei saa pitää painolastina, josta voidaan milloin vain hankkiutua eroon.
EnglishIn addition, something needs to be done about exotic species and the problem of ballast water.
Lisäksi on toteutettava eksoottisiin lajeihin ja painolastivesien aiheuttamaan ongelmaan liittyviä toimia.
EnglishLiberals and Democrats share your realism, but we hope it comes with a ballast of ambition and vision.
Liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä yhtyy realismiinne mutta toivoo sen olevan runsaan kunnianhimon ja näkemyksen saattelemaa.
EnglishWe hope that an increasing number of people in positions of authority in China succeed in freeing themselves from their ideological ballast.
Toivomme, että yhä useammat vaikutusvaltaiset henkilöt Kiinassa onnistuvat vapautumaan ideologisesta painolastistaan.
EnglishWe still have directives on lawnmowers, fluorescent ballast and one on electrical waste which is quite simply going to be a tax on computers.
Meillä on yhä direktiivejä ruohonleikkureista, fluoresoivasta painolastista ja yksi direktiivi sähköjätteestä, joka yksinkertaisesti tarkoittaa tietokoneverotusta.
EnglishIf all the reports are to be believed, in the case of the Prestige the inspection of one or both of the ballast tanks was certainly not performed entirely according to the rules.
Jos selvityksiä on uskominen, Prestigen tapauksessa toista painolastisäiliötä, tai molempia niistä, ei tarkastettu täysin sääntöjen mukaisesti.
EnglishFor some it is a thing of great value that needs to be protected, but for others, and sadly there are many in this group, it is ballast that they would like to be rid of.
Joillekin sillä on merkittävää arvoa, jota on suojeltava, mutta toisille, ja näitä ryhmiä on valitettavan monia, se on painolasti, josta ne haluaisivat päästä eroon.
English   Mr President, allow me first of all to respond briefly to what Mr Bloom said a moment ago about the Ballast Nedam case and the pension funds of its English employees.
   Arvoisa puhemies, vastaan aluksi siihen, mitä jäsen Bloom kertoi hetki sitten Ballast Nedamin tapauksesta ja yrityksen englantilaisten työntekijöiden eläkekassoista.
EnglishShe went on to say, however, that despite Parliament's express wish to the contrary, vessels without protective ballast tanks will be able to ply the seas until 2012.
Hän jatkoi vielä, että parlamentin päinvastaisesta toivomuksesta huolimatta alukset, joilla ei ole suojaavaa painolastisäiliötä, voivat liikennöidä merellä vuoteen 2012 asti.
EnglishWe can lend support, and we can help the Russians to help themselves, so that they will be able to clear away the ballast of the Soviet regime and the planned economy.
Me voimme antaa tukea ja apua Venäjästä itsestään lähtevien ponnistelujen tueksi, jotta neuvostohallinnon ja suunnitelmatalouden aiheuttamasta taakasta voidaan päästä eroon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ballast":

ballast