EN

ball {substantiivi}

volume_up
1. slangi
ball
volume_up
palli {subst.} [slangi]
2. muu
ball (myös: glob, globe, orb, pinball, sphere)
In Luxembourg the ball was tossed into the court of the Member States.
Luxemburgissa pallo heitettiin jäsenvaltioiden hallituksille.
On both these, the ball is in the European Parliament's court, for the second reading.
Molemmissa niistä pallo on heitetty Euroopan parlamentille toiseen käsittelyyn.
On customer mobility: the ball is now in the industry's court.
Kyseessä on asiakkaiden liikkuvuus: pallo on nyt vähittäispankkitoiminnan alalla.
ball (myös: bowl, bullet, shot)
ball (myös: prom)
Mr President, Mr President-in-Office, there is a saying which says that if you are at the ball, you must dance.
Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, on olemassa sanonta, jonka mukaan on tanssittava silloin, kun on tanssiaiset.
ball (myös: clew, coil)
3. "of the foot", Anatomia
FI

skee ball {substantiivi}

volume_up
skee ball

Esimerkkejä "ball"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYes, the ball is in Ukraine's court, but I will say more than that, Mr President.
Vaikka pallo onkin Ukrainalla, minulla on vielä sanottavaa, arvoisa puhemies.
EnglishHowever, saying that the ball is solely in Croatia's court is totally unacceptable.
Ei kuitenkaan voida hyväksyä sitä, että sanotaan pallon olevan vain Kroatialla.
EnglishWe have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
Ei tarvita ennustajan lahjoja sen toteamiseen, että sama toistuu tänäkin vuonna.
EnglishIf I looked into my crystal ball, that is what I would see in years to come.
Jos katsoisin kristallipallooni, niin näkisin sen tapahtuvan tulevina vuosina.
EnglishOn both these, the ball is in the European Parliament's court, for the second reading.
Molemmissa niistä pallo on heitetty Euroopan parlamentille toiseen käsittelyyn.
EnglishHowever, to borrow a sporting metaphor, the ball is in the Belarus Government's court.
Urheilutermejä käyttääkseni pallo on kuitenkin nyt Valko-Venäjän hallituksella.
EnglishWe have focused on the Irish presidency because the ball is currently in its court.
Olemme keskittyneet puheenjohtajavaltio Irlantiin, koska pallo on nyt sillä.
EnglishCommissioner, you were right to acknowledge that the ball is in the Commission’s court.
Arvoisa komission jäsen, totesitte aivan oikein, että pallo on nyt komissiolla.
EnglishInkBall is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
InkBall ei sisälly Windows Vista Home Basic- tai Windows Vista Starter -järjestelmiin.
EnglishWe stand by the Galician fishermen but we must keep our eye on the ball.
Tuemme toki Galician kalastajia, mutta emme saa kääntää katsettamme uudistuksista.
EnglishIn InkBall, your goal is to get bouncing balls into holes of the same color.
Kynäpallossa tavoitteena on saada pomppivia palloja samanvärisiin reikiin.
EnglishAs regards the euro, the die is cast, if I may say so; the ball is in play.
Eurosta: uskaltaisinkohan sanoa, että arpa on heitetty, ammus on laukaistu.
EnglishThirdly, we are concerned about the fact that KEDO is a bat without a ball.
Kolmanneksi olemme huolissamme siitä, että KEDO on kuin maila ilman palloa.
EnglishThe ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.
Pallo on nyt selkeästi kansallisilla hallituksilla, joiden on haettava tätä rahoitusta.
EnglishThe Council is now on the ball in terms of correcting this precarious ethical situation.
Neuvostolla on nyt mahdollisuus korjata tämä eettisesti arveluttava tilanne.
EnglishBut it becomes all the more difficult if one Member State does not wish to play ball.
Mutta sitä vaikeammaksi se muuttuu, jos jäsenmaa ei halua sitä toteuttaa.
EnglishHow can we be assured that you are not just kicking the ball into touch here?
Miten voimme olla varmoja, ettette vain potkaise palloa sivurajan yli?
EnglishThe ball is now in the court of those Member States that have yet to decide on our proposals.
Pallo on nyt niillä jäsenvaltioilla, joiden on vielä päätettävä ehdotuksistamme.
EnglishThe ball is now in Parliament's court, and Parliament does not have to start from scratch.
Pallo on nyt parlamentilla, eikä parlamentin tarvitse aloittaa aivan alusta.
EnglishThis is why we are setting the ball rolling today, as we did yesterday.
Tämän vuoksi aloitamme tällaiset toimet, aivan kuten aloitimme aikaisemmin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ball":

ball
ball bearing