EN

Balkans {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Balkans
The Balkans and Europe would suffer the consequences of such a development.
Balkan ja Eurooppa joutuisivat kärsimään sellaisen kehityksen seurauksista.
The Western Balkans - I was pleased to travel to the region recently.
Ensinnäkin Länsi-Balkan - minulla oli ilo matkustaa alueella hiljattain.
In fact, it was once said that the Balkans begin at the Rennweg in Vienna.
Kerran sanottiin myös, että Balkan alkaa Rennwegiltä Wienistä.

Esimerkkejä "Balkans"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishReference has been made to the Balkans, and that is also a positive development.
Myös Balkanin alue on mainittu, ja sielläkin on tapahtunut myönteistä kehitystä.
EnglishWe have said that we regard the policy towards the Western Balkans as a priority.
Ilmoitamme pitävämme Länsi-Balkanin valtioihin kohdistuvia toimia ensisijaisina.
EnglishLeave those peoples alone, before you spread more general conflict in the Balkans.
Jättäkää nämä kansat rauhaan, ennen kuin levitätte sodan koko Balkanin alueelle.
EnglishThink, for example, of Austria's historical experience with the Western Balkans.
Ajatellaanpa esimerkiksi Itävallan historiallisia kokemuksia Länsi-Balkanilla.
EnglishThe Balkans are at each other's throats and we are seeing two Europes re-emerge.
Balkanin alue on yhtä taistelutannerta. Näemme kahden Euroopan syntyvän uudelleen.
EnglishAt present, enlargement is focusing on the western Balkans, Turkey and Iceland.
Tällä hetkellä laajentumisessa keskitytään Länsi-Balkaniin, Turkkiin ja Islantiin.
EnglishAnd this new stability plan for the Balkans seems to me to be a positive thing.
Myös uusi vakaussuunnitelma Balkanin aluetta varten on mielestäni myönteinen asia.
EnglishThe people of the Balkans will only find peace within a European perspective.
Balkanin kansat löytävät rauhansa vain eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna.
EnglishIt did in fact produce results and paved the way for democracy in the Balkans.
Toimi johti todellakin tuloksiin ja edisti demokratian saapumista Balkanille.
EnglishIt is also an essential element of our enlargement policy in the Western Balkans.
Se on myös oleellinen osa Länsi-Balkania koskevaa laajentumispolitiikkaamme.
EnglishNot a word about the scandalous policy of American domination in the Balkans.
Ei sanaakaan amerikkalaisten häpeällisestä valtapolitiikasta Balkanin niemimaalla.
EnglishLet me first make a point on the European perspective of the Western Balkans.
Saanen sanoa ensin muutaman sanan Länsi-Balkanin tulevaisuudennäkymistä Euroopassa.
EnglishAs you know there are still elements to be resolved in the Western Balkans.
Tiedätte, että Länsi-Balkanin alueella on vielä asioita, jotka pitää ratkaista.
EnglishThe current year will in many ways be crucial for the future of the Western Balkans.
Kuluva vuosi on monin tavoin ratkaiseva Länsi-Balkanin tulevaisuuden kannalta.
EnglishNowhere, Mr President, are the new realities more apparent than in the Balkans.
Arvoisa puhemies, uusi todellisuus ei ole missään niin ilmeistä kuin Balkanin maissa.
EnglishMr Solana, can we open the doors to the Balkans and close them to the Caucasus?
Arvoisa korkea edustaja, voimmeko me avata ovet Balkanille ja sulkea ne Kaukasukselta?
EnglishI might well add that the Balkans is one of Europe’s great success stories.
Voisin lisätä, että Balkanin alue on yksi unionin suurista menestystarinoista.
EnglishIn particular, they will help stabilise the political situation in the Balkans.
Erityisesti niiden avulla voitaisiin vakauttaa Balkanin alueen poliittista tilannetta.
EnglishThe war in the Balkans offers sometimes tragic examples of all these shortcomings.
Balkanin sodasta löydämme välillä surullisia esimerkkejä näistä puutteista.
EnglishSecondly, it is a signpost for other countries which are today part of the Balkans.
Toiseksi se näyttää suuntaa muille maille, jotka ovat nykyisin osa Balkanin aluetta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Balkans":

Balkans
Balkan Mountains
Balkan Peninsula
English