"to balk" - Suomenkielinen käännös

EN

"to balk" suomeksi

Esimerkkejä "to balk"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat is why we must call on those countries which balk at joining the monetary Europe.
Tästä syystä on esitettävä vetoomus valtioille, jotka vastustavat rahaliittoon liittymistä.
EnglishCertain dependent or associated territories balk at adopting the exchange of information.
Jotkin jäsenvaltioista riippuvaiset tai niihin assosioituneet alueet ovat vastahakoisia hyväksymään tietojenvaihdon.
EnglishThere is inevitably a strong temptation within all national parliaments, and perhaps even for some of you here, to balk at the challenge, to think: 'What is the point?
Kaikilla kansallisilla parlamenteilla ja kenties myös joillakin paikalla olevilla on väistämättä suuri kiusaus kieltäytyä haasteesta ja ajatella: "Mitä hyötyä tästä on?
Muita sanoja